Servië in offensief tegen de EG

LJUBLJANA, 19 DEC. Het door Servië gecontroleerde staatspresidium van Joegoslavië heeft een spoedzitting van de Veiligheidsraad gevraagd om uitspraak te doen over de voorgenomen erkenning van de EG van de afzonderlijke republieken.

Dat heeft gisteren de Servische president, Slobodan Mildsevic, laten weten. Het EG-voornemen om op 15 januari de Joegoslavische republieken te erkennen die de mensenrechten respecteren en de rechten van minderheden garanderen, noemde Milosevic “een grove schending van het internationale recht.”

Na afloop van zijn gesprek met de voorzitter van de EG-vredesconferentie, Lord Carrington, gisteravond, beschuldigde Milosevic de EG ervan dat zij haar bevoegdheden heeft overschreden door “Joegoslavië te vernietigen”. Hij eiste dat de Verenigde Naties bij de vredesconferentie betrokken worden. “Wanneer dat niet gebeurt zal Servië overwegen de conferentie te boycotten”, dreigde Mildsevic.

De Servische minister van buitenlandse zaken, Vadislav Jovanovic reisde gisteren naar Cairo voor gesprekken met Boutros Boutros Ghali, die vanaf 1 januari het ambt van secretaris-generaal van de VN zal bekleden. De Servische vice-premier Budimir Kosutic zei gisteren dat Servië de EG “nooit” om erkenning zal vragen. “Servië was al eerder dan sommige EG-staten erkend als een soevereine staat. Servië werd in 1878 tijdens het congres van Berlijn erkend”, zo stelde hij.

Het Servische parlement komt vandaag bijeen om een regeringsvoorstel te behandelen om de Servische autonome gebieden in Kroatië en Bosnië als republieken te erkennen. Deze republieken zouden met Servië en Montenegro de voortzetting van de huidige Joegoslavische federatie garanderen.

Lord Carrington zei gisteren na een ontmoeting met de Sloveense president Milan Kucan in de Oostenrijkse stad Graz geen problemen meer te zien voor de erkenning van Slovenië. “Slovenië heeft geen problemen met minderheden zoals dat in de andere republieken het geval is”, aldus Carrington. Carrington sprak in Graz ook met de Kroatische president Franjo Tudjman. Na afloop van het gesprek met Tudjman wilde Carrington geen uitspraak doen over de mogelijke erkenning van Kroatië.

In Zagreb is gisteren de voorzitter van de extreem-nationalistische Kroatische Partij voor Rechtvaardigheid, Dobroslav Paraga, vrijgelaten. Hij werd vorige maand gearresteerd op verdenking van het organiseren van een gewapende opstand tegen het bewind van Tudjman.

    • Theo Engelen