Rivalen in strijd voorzitterschap PvdA sluiten pact

DEN HAAG, 19 DEC. De twee belangrijkste kandidaten voor het voorzitterschap van de PvdA, F. Rottenberg en R. Vreeman, hebben besloten om samen te werken. Rottenberg zal dingen naar het voorzitterschap en Vreeman naar het vice-voorzitterschap. Zij zouden hun plannen vanmiddag op een gezamenlijke persconferentie bekendmaken.

Volgens waarnemers uit kringen van het PvdA-partijbestuur hebben zij besloten tot samenwerking om een “grove stammenstrijd” te voorkomen. Rottenberg, directeur van het politieke centrum de Balie in Amsterdam, stelde zich begin november kandidaat en is inmiddels met zijn campagne begonnen. Enkele weken daarop besloot ook Vreeman, voorzitter van de vervoersbond FNV, zich kandidaat te stellen. In een brief aan het partijbestuur stellen zij “de krachten te willen bundelen” om de vernieuwing van de PvdA op “onorthodoxe manier” te leiden.

De afspraak tussen Rottenberg en Vreeman om “hun campagnes te verbreden” is gisteravond besproken in het partijbestuur van de PvdA. Het partijbestuur zal zaterdag met de twee kandidaten een gesprek voeren. Waarnemend voorzitter F. Castricum heeft gisteravond de bespreking van het voorstel “geen enkel formeel obstakel” in de weg gelegd.

Er zijn vier officiële kandidaten voor het voorzitterschap van de PvdA. Behalve Rottenberg en Vreeman hebben zich ook de voorzitter van de Rooie Vrouwen, I. van Dijk, en de voorzitter van de Amsterdamse PvdA-afdeling De Pijp, B. Suurhoff, kandidaat gesteld. Het PvdA-Kamerlid J. van Nieuwenhoven zegt nog na te denken over haar kandidatuur. Zij heeft nog tot het eind van dit jaar de tijd om een besluit te nemen.

Pag 3:

Steun duo

Rottenberg en Vreeman willen met hun voorstel voorkomen dat de aanhang van de PvdA polariseert over de vraag wie voorzitter moet worden. De voorzitter wordt gekozen op het speciale congres van de PvdA in maart. De PvdA zal zich op dat congres ook uitspreken over aanbevelingen van de commissie Van Kemenade om de partij te vernieuwen. Van Kemenade, burgemeester van Eindhoven, is ingenomen met de aangekondigde samenwerking. “Ik vind dit een uitstekende gedachte. De PvdA is niet gebaat bij een voorzittersstrijd”. Het vice-voorzitterschap is nu nog een onbezoldigde functie. “De uitstraling van deze combinatie is zo groot dat we over dergelijke zaken niet dogmatisch moeten zijn”, aldus Van Kemenade vanmorgen.

Het idee voor samenwerking tussen Rottenberg en Vreeman werd gisteravond in het partijbestuur o.a. verdedigd door de directeur van het wetenschappelijk bureau van de PvdA P. Kalma, en de burgemeester van Grave P. Zelissen. “Rottenberg en Vreeman staan voor essentiële elementen van de sociaal-democratie: het vrijzinnige en de vakbeweging. Zij vullen elkaar aan. Hun afspraak is een goede oplossing”, aldus Zelissen.

Bij de Tweede Kamerfractie van de PvdA wordt terughoudend gereageerd op het voorstel van Rottenberg en Vreeman. Gisteravond zouden enkele kamerleden die tevens lid zijn van het partijbestuur zich hebben verzet tegen het voorstel. “Er is nog niets beslist”, aldus een woordvoerder van fractievoorzitter Wöltgens. “Het partijbestuur spreekt eerst nog met Rottenberg en Vreeman. Maar er zijn ook nog andere kandidaten”. Waarnemers wijzen erop dat er ook financiële problemen zijn voor een "duo-baan'. De PvdA moet door de snelle vermindering van het ledenaantal circa een miljoen gulden bezuinigen. Als Vreeman echter een bezoldigd vice-voorzitter wordt, zal de PvdA er geld voor moeten vrijmaken.

    • Derk-Jan Eppink