Randstad in EG rendabele lokatie voor investeringen

PARIJS, 19 DEC. De Randstad is uit oogpunt van rentabiliteit (investerings- en operationele kosten) de beste vestigingsplaats voor multinationale ondernemingen, in vergelijking met zes andere Europese "regio-metropolen'; Ile de France (Parijs en omgeving), Londen, Frankfurt, Brussel, Milaan en Madrid.

Dit blijkt uit een studie die in opdracht van de Conseil Régional d'Ile de France is uitgevoerd door het adviesbureau Plant Location International-Price Waterhouse. Het bedrijf zegt als adviseur te zijn opgetreden bij 40 procent van alle Amerikaanse en Japanse bedrijfsvestigingen in Europa.

De studie had betrekking op 101 recente vestigingen van internationale ondernemingen of onderdelen daarvan (fabrieken, kantoren, onderzoekscentra) in Europa. Volgens Plant Location International heeft Frankfurt internationale bedrijven het meest te bieden. Daarna volgen, met geringe onderlinge verschillen, de Randstad, Ile de France, Brussel en Londen. Op duidelijke afstand van deze vier volgen Milaan en Madrid.

Frankfurt wordt in een door de Franse opdrachtgevers gemaakte samenvatting van het rapport de "dure vedette' genoemd. Frankfurt is aantrekkelijk als financieel centrum "van een van de drie grootste economische machten ter wereld'. Het beschikt over een transportinfrastructuur "van eerste kwaliteit' en biedt internationale telecommunicatie tegen concurrerende prijzen aan. Het kantorenaanbod is er goed, maar te beperkt.

Uit oogpunt van rentabiliteit komt Frankfurt, gegeven de hoge kosten, op de laatste plaats in het metropolenklassement. Hier behaalt de Randstad de eerste plaats, gevolgd door Ile de France en, ex aequo, Londen, Brussel en Madrid. Milaan gaat Frankfurt vooraf als minst rendabele plaats van vestiging. De rentabiliteit van buitenlandse bedrijfsvestigingen werd vastgesteld op grond van de investeringskosten en de operationele kosten.

In een rangorde die is opgesteld aan de hand van 27 "regionale criteria' (zoals transport, communicatie, telecommunicatie, arbeidskrachten, kosten van levensonderhoud, belastingen, internationale scholen) en 21 vastgoedcriteria komt de Randstad, met Brussel, pas op een vierde plaats. Hier scoren Frankfurt, Ile de France en Londen beter.

De Randstad is de "meest directe concurrent' van Ile de France, zo wordt in de samenvatting van de Conseil Régional vastgesteld. “Deze regio speelt een determinerende rol in de internationale handel. Rotterdam is de eerste haven van de wereld en zijn infrastructuur wordt voortdurend gemoderniseerd. Deze regio beschikt over talrijke andere troeven om internationale ondernemingen aan te trekken: haar bevolking beheerst vreemde talen, het aanbod aan vastgoed is overvloedig en van kwaliteit en de kosten van levensonderhoud zijn er gematigd”, aldus het Franse rapport.

Verkeersproblemen en de relatief hoge tarieven voor telecommunicatie worden als minpunten voor de Randstad genoteerd. Dat zijn overigens ook de twee zwakke punten van de regio Ile de France, waar de gebrekkige beheersing van vreemde talen als derde probleem wordt gesignaleerd. Londen (en het Zuid-oosten van de Britse hoofdstad ) hebben de lage kosten van telecommunicatie als grootste voordeel naast het Engels als "taal van de zakenwereld'. Maar ook hier is de verkeerscongestie een minpunt.

Gebrekkige kennis van vreemde talen wordt ook als nadeel van Frankfurt gesignaleerd. Brussel is aantrekkelijk wegens het ontbreken van verkeersproblemen en de aanwezigheid van talrijke internationale instellingen.

    • Jan Gerritsen