PTT begint in 1992 met specificatie telefoonnota

AMSTERDAM, 19 DEC. In juli volgend jaar krijgen de eerste telefoonabonnees een gespecificeerde rekening. PTT Telecom begint hiermee in de districten Den Haag en Rotterdam. Abonnees kunnen zelf de mate van specificatie kiezen.

Consumentenorganisaties hebben lang aangedrongen op betere controleerbaarheid van de gesprekskosten. De nieuwe digitale telefooncentrales maakten het mogelijk gespecificeerde nota's te verstrekken, maar daaraan kleefden privacybezwaren.

Zo zou iemand wiens telefoonnota wordt betaald door zijn werkgever er bezwaar tegen kunnen hebben dat zijn werkgever weet wie hij heeft gebeld. Soms zijn er in een huishouden meer gebruikers die voor elkaar niet willen weten wie ze hebben gebeld. Ten slotte zijn er instanties, zoals telefonische hulpdiensten, die bezwaar maken tegen vermelding van hun nummer op nota's omdat ze anoniem gebeld willen kunnen worden.

PTT Telecom komt aan deze bezwaren tegemoet door telefoonabonnees tevoren te vragen welke specificatie zij op hun nota willen: ongespecificeerd (zoals nu), gerubriceerd (in lokale, interlokale en internationale gesprekkken, gesprekken met autotelefoons, semafoonoproepen en met 06-betaalnummers) of gespecificeerd (elk gesprek afzonderlijk vermeld). Ongespecificeerde en gerubriceerde nota's zijn gratis, voor specificatie moet vijf cent per gesprek worden betaald.

De tweede tegemoetkoming aan privacybezwaren is dat elke abonnee de PTT kan verzoeken zijn nummer niet op nota's van anderen te vermelden. Niet gratis 06-nummers en buitenlandse telefoonnummers zijn van deze mogelijkheid uitgesloten.

Eind 1993 moet iedereen die op een digitale centrale is aangesloten de nieuwe nota's krijgen. In de loop van 1994 worden de laatste analoge centrales vervangen door digitale en kunnen de laatste abonnees een gespecificeerde nota krijgen.