Partijen: studie Wir-fraude te laat

DEN HAAG, 19 DEC. CDA, PvdA, D66 en Groen Links zijn teleurgesteld over het late tijdstip waarop het landelijk onderzoek naar de fraude met Wir-investeringssubsidies is gestart.

In februari 1988 werd de Wir afgeschaft twee jaar later startte de Belastingdienst een landelijk onderzoek. De politieke partijen zeggen dit in een reactie op het besluit van staatssecretaris Van Amelsvoort (financiën) om het fraude-rapport toch openbaar te maken. Vorige week stuurde Van Amelsvoort het rapport vertrouwelijk naar de Tweede Kamer. De christelijke werkgeversorganisatie NCW deed een beroep op de wet openbaarheid van bestuur om het rapport openbaar te maken omdat “de goede naam en faam van het bonafide bedrijfsleven” wordt geschaad.

Uit het rapport blijkt dat ook controle-ambtenaren bij de Belastingdienst kritiek hebben op het tijdstip waarop met het onderzoek is begonnen. Sommige diensten zijn al met een onderzoek gestart voordat de ambtelijke top in januari 1991 het groene licht gaf.

In december 1988 zijn er Kamervragen over het beruchte Wir-weekend gesteld, zegt PvdA-woordvoerder Vermeend. “Het getuigt van weinig daadkracht als pas twee jaar later met het onderzoek wordt begonnen.” Zijn CDA-collega Vreugdenhil is vol lof over de kwaliteit van het onderzoek “het komt alleen veel en veel te laat”.

Vorig week liet staatssecretaris Van Amelsvoort de Kamer weten dat in het beruchte Wir-weekend eind februari 1988 in totaal voor circa 2,2 miljard gulden aan investeringen onjuist is aangemeld. Het bedrijfsleven heeft op die manier ten onrechte ruim 260 miljoen gulden geclaimd en tegen ongeveer zestig grote bedrijven zullen juridische stappen worden ondernomen.

Tussen de regeringspartijen bestaat een groot verschil van mening over de besteding van de terug te vorderen Wir-investeringspremie. Het CDA wil het bedrag van ruim 260 miljoen gulden teruggeven aan het bedrijfsleven. de PvdA wil het geld besteden aan de verbetering van de infrastructuur.

Alle politieke partijen vinden dat alle Wir-claims die eind febnruari zijn ingediend, moeten worden onderzocht. Vanmiddag wordt hiervoor bij de behandeling van de zogenoemde Najaarsnota - het overzicht van de lopende begroting - gedebateerd.