Olszewski moet opnieuw formeren

WARSCHAU, 19 DEC. Het Poolse parlement heeft gisteren verrassend geweigerd in te stemmen met het ontslag van premier Jan Olszewski en hem opgedragen alsnog te trachten een nieuwe regering te vormen. De beslissing wordt in Warschau gezien als een terechtwijzing van president Lech Walesa, die had aangestuurd op Olszewski's ontslag.

De ontslagaanvraag van Olszewski werd met een zeer grote meerderheid - 214 tegen 132 stemmen bij 73 onthoudingen - van de hand gewezen. Olszewski had zich gedwongen gevoeld de aanvraag in te dienen nadat zijn na veel tegenslagen opgestelde lijst van kandidaat-ministers eerder deze week door president Walesa van de hand was gewezen.

Na de stemming van het parlement spraken Olszewski en Walesa drie kwartier met elkaar. Walesa erkende daarbij volgens zijn woordvoerder dat sprake was van “een nieuwe politieke situatie” en beloofde de premier “begrip en medewerking” in zijn pogingen, alsnog een nieuwe regering samen te stellen. Olszewski op zijn beurt verklaarde zich bereid met de president samen te werken.

De houding van het parlement is waarschijnlijk te verklaren door groeiende irritatie bij diverse partijen over de bemoeienis van Walesa met de tot nu toe vergeefse inspanningen van drie formateurs en door het ongenoegen bij die partijen en het publiek over de duur van de formatie: bijna zeven weken na de verkiezing van een nieuw parlement is er nog altijd geen regering. De problemen komen vooral voort uit de extreme versplintering van het parlement. Als gevolg van die versplintering is de steun van vier of vijf partijen nodig voor de samenstelling van een meerderheidsregering; het is zeer moeilijk vier of vijf partijen bijeen te krijgen die elkaar vinden in één gemeenschappelijk economisch beleid.

Olszewski zei gisteren te hopen rond kerstmis met de vorming van een kabinet klaar te zijn. Hij suggereerde dat hij zich tot de Poolse Boerenpartij - een partij die onder een andere naam veertig jaar lang met de communisten heeft samengewerkt - zal wenden om de politieke basis van zijn kabinet uit te breiden; hij wil evenwel de meeste namen op de eerder deze week aan Walesa voorgelegde ministerslijst handhaven. (AP)