Kamer stemt in met uitzetting Vietnamezen

DEN HAAG, 19 DEC. De Tweede Kamer steunt het uitzettingsbeleid van staatssecretaris Kosto (justitie) met betrekking tot de Vietnamese asielzoekers. Dit bleek gistermiddag tijdens een door Groen Links aangevraagd spoeddebat met de staatssecretaris.

Alleen de fractie van Groen Links bekritiseerde Kosto over het uitzetten, vorige week zaterdag, van vier hongerstakende Vietnamezen. De Vietnamezen zijn afkomstig uit Tsjechoslowakije. De bewindsman zou volgens woordvoerster Sipkes op zijn minst enig uitstel moeten gunnen totdat er voldoende garanties zijn voor de gezondheid en de veiligheid van asielzoekers die uit ons land worden verwijderd.

Volgens Kosto zijn dergelijke garanties nooit te krijgen. De ondertekening door Tsjechoslowakije van het Vluchtelingenverdrag biedt volgens de staatssecretaris voldoende zekerheid om afgewezen asielzoekers naar dat land terug te wijzen. Als er garanties voor veiligheid of zelfs gezondheid zouden worden verlangd, kan geen enkele afgewezen asielzoeker meer worden heengezonden, aldus Kosto.

Volgens de bewindsman zijn er op dit moment in Nederland nog 119 Vietnamese asielzoekers in hongerstaking. Van hen zijn er 15 uitgeprocedeerd.

De Tweede Kamer was het in meerderheid met Kosto eens dat er van een uitzonderingspositie voor de hongerstakers geen sprake kan zijn. Volgens PvdA-afgevaardigde Middel zou dat een enorme “precedentwerking” hebben waarmee Nederland het eigen asielbeleid zou ondergraven. “Hongerstaking mag geen breekijzer zijn om politiek asiel te verkrijgen.”

Tijdens een debat gisteravond over het opvangbeleid voor asielzoekers kwamen de regeringspartijen CDA en PvdA tegenover elkaar te staan. Een Kamermeerderheid van CDA en VVD vindt dat het asielzoekers in de opvangcentra moeilijk moet worden gemaakt om in de illegaliteit te vluchten. CDA-afgevaardigde Krajenbrink drong in een motie bij de betrokken bewindslieden van justitie en WVC aan op een beter toezicht in de opvangcentra voor asielzoekers. De PvdA verzette zich tegen die motie, omdat hiermee volgens woordvoerder Middel wordt aangestuurd op een vorm van bewaring. Ook de PvdA-bewindslieden d'Ancona (WVC) en Kosto (justitie) ontraadden de motie.

Krajenbrink beklemtoonde dat het hem ging om toepassing van artikel 18a van de Vreemdelingenwet, dat het mogelijk maakt asielzoekers tijdens de loop van de procedure in bewaring te nemen. Hij noemde de opvangcentra “lek” en pleitte voor een systeem van toezicht en controle op aankomst en vertrek van de asielzoekers.

De fracties van PvdA, D66 en Groen Links voelden er meer voor een evaluatie van de beide bewindslieden af te wachten.