Kamer komt bewoners van bejaardenhuis tegemoet

DEN HAAG, 19 DEC. Het vermogen van mensen moet geen rol meer spelen bij het vaststellen van de hoogte van de eigen bijdrage voor verblijf in een bejaardenoord. De fracties van PvdA en CDA in de Tweede Kamer, die samen een meerderheid vormen, vinden dat deze vermogenstoets moet worden afgeschaft.

De Tweede-Kamerleden Tuinstra (CDA) en Van Otterloo (PvdA) zijn van mening dat de hoogte van de eigen bijdrage uitsluitend afhankelijk dient te zijn van het inkomen. Nu spelen inkomen en vermogen daarbij een rol. Beide Kamerleden dienden gistermiddag een motie van deze strekking in bij de behandeling van de begroting van volksgezondheid. Afschaffing van de vermogenstoets kost 500 miljoen gulden en kan volgens CDA en PvdA worden gecompenseerd door bijvoorbeeld grotere besparingen op de uitgaven voor genees- en hulpmiddelen en paramedische hulp. Een premieverhoging wijzen zij af.

Staatssecretaris Simons (volksgezondheid) wijst afschaffing van de vermogenstoets niet af, maar betwijfelt of elders extra besparingen kunnen worden gevonden. Verhoging van de ziektekostenpremie (voor iedereen) of van de eigen bijdrage ligt volgens hem meer voor de hand.

Eergisteren liet Simons de Kamer weten dat hij de vermogenstoets wil invoeren voor patiënten van 65 jaar en ouder in verpleeghuizen. Daarmee zou volgens hem de financiële ongelijkheid tussen bewoners van bejaardenoorden en verpleeghuizen verdwijnen. Hij wil ook de maximale eigen bijdrage voor verpleeghuispatiënten verhogen van ƒ 2.200 tot ƒ 2.700. Beide maatregelen zouden het kabinet jaarlijks ongeveer 135 miljoen gulden moeten opleveren.

Ook PvdA en CDA willen de ongelijkheid tussen bewoners in verpleeghuizen en bejaardenoorden opheffen. Zij kiezen echter voor het afschaffen van de vermogenstoets in bejaardenoorden. Van Otterloo wees erop dat mensen soms liever naar een verpleeghuis gaan in plaats van naar een bejaardenoord, omdat ze in het verpleeghuis hun vermogen (bijvoorbeeld spaargeld) niet hoeven aan te spreken. “Dit soort onjuiste financiële prikkels moet worden weggehaald.”

Nadat al eerder was gebleken dat een Kamermeerderheid tegen de vermogenstoets in verpleeghuizen was, op dat moment CDA en VVD, beloofde Simons reeds gisteren om in het kabinet invoering van de vermogenstoets ter discussie te stellen. De discussie zal zich nu verbreden tot afschaffing van de vermogenstoets in bejaardenoorden.