Ingaande 1992 nieuwe basis CBS-stemmingsindex

De CBS-stemmingsindex voor aandelen zal met ingang van 2 januari 1992 worden berekend op basis ultimo 1990 = 100.

Voor 1991 werd ultimo 1989 als basistijdstip gehanteerd. De CBS-stemmingsindex geeft van de meest actieve fondsen die op de Amsterdamse effectenbeurs worden verhandeld nagenoeg continu (ook gedurende de beursdag wordt de indice voortdurend bijgesteld) het verloop van het gemiddeld koersniveau weer.