Het opnemen van verplichte ATV-dagen, ...

Het opnemen van verplichte ATV-dagen, bijvoorbeeld tussen kerst en nieuwjaarsdag bij veel instellingen leidt niet tot meer banen, maar slechts tot het drukken van stook- en elektriciteitskosten. Dit illustreert de beperktheid van de ATV-regeling als werkgelegenheidsinstrument.

K. de Jong, Vrije Universiteit Amsterdam

De amateur-historicus die bij onderzoek van archieven aangewezen is op microfiches afleesbaar van een beeldscherm, mist de aanraking, de geur en het geknister van de oude boeken, folios en akten, welke zintuigelijke ervaringen bijdragen tot het genoegen van zijn liefhebberij.

F.L. Jansen, Katholieke Universiteit Brabant