Habbema bij schouwburg voor één jaar herbenoemd

AMSTERDAM, 19 DEC. De gemeenteraad van Amsterdam is gisteren in een besloten vergadering akkoord gegaan met het voorstel van kunstwethouder Marja Baak om Cox Habbema, directeur van de Stadsschouwburg, opnieuw in haar functie te benoemen voor de periode van een jaar. Het nieuwe contract loopt af in september 1992. Habbema wilde zich niet voor een langere periode vastleggen.

Habbema trad aan in 1986 en zou zijn herbenoemd voor een nieuwe periode van vijf jaar als zij daar zelf geen bezwaar tegen had gemaakt. Zij wenste een contract met een kortere looptijd, nadat wethouder Baak in september van dit jaar zonder voorafgaand overleg een commissie verzocht een onderzoek in te stellen naar de toekomst van de schouwburg. Volgens Habbema zouden de bevindingen van de commissie op korte termijn gevolgen kunnen hebben voor de inhoud van haar functie. Zij wil nu eerst afwachten “op welke functie ik eigenlijk inteken”.

De commissie heeft de taak uit te zoeken wat de gevolgen zouden zijn van een fusie tussen de schouwburg en de vaste bespeler, Toneelgroep Amsterdam, en wat het eventuele vertrek van Toneelgroep Amsterdam naar een ander theater zou betekenen voor de schouwburg. Artistiek leider Gerardjan Rijnders kondigde onlangs zijn vertrek aan als de schouwburg niet ingrijpend wordt verbouwd.

Wethouder Baak heeft laten weten de voorkeur te geven aan een fusie, waarna een intendant verantwoordelijk wordt voor bespeling en exploitatie van de schouwburg. Het vertrek van Toneelgroep Amsterdam zou volgens haar een onwenselijke vercommercialisering van het gebouw tot gevolg hebben. De commissie die beide mogelijkheden nu onderzoekt, buigt zich uitsluitend over de financiële en organisatorische aspecten en zal zich niet uitspreken over de artistieke consequenties. De commissie bestaat uit Hans van Westreenen, directeur van de Koninklijke Schouwburg in Den Haag, Gerard Cornelissen van het impresariaat Beeldenstorm en Eric Antonis, voormalig artistiek leider van het Zuidelijk Toneel en nu directeur van Antwerpen Culturele Hoofdstad 1993. Het bijna negentigduizend gulden kostende onderzoek moet eind januari, als ook de adviezen van de Amsterdamse Kunstraad bekend worden, zijn afgerond.