Griekse communisten laten Gorbatsjov vallen

ATHENE, 19 DEC. Gorbatsjov heeft er sinds gisteren een hoofdbreken bij. Op de eerste dag van het veertiende congres van de Griekse communistische partij (KKE) is hij een “verrader van het socialisme” genoemd door de nieuwe secretaris-generaal van de partij, mevrouw Aleka Papariga. “Hij heeft de kapitalistische inmenging in de Sovjet-Unie vergemakkelijkt”, aldus de leidster, die de afgelopen zomer een dankbaar object vormde voor vijf politieke revue's. Zij ging in het geheel niet in op de problematiek van de staatsgreep van augustus, die zij aanvankelijk welwillend had beoordeeld.

NAVO, EG en WEU - waar Griekenland volgend jaar bij wordt toegelaten - vormden in haar inleiding evenzovele belagingen voor Griekenland. Electorale samenwerking met andere partijen wees zij af. Zij stelde haar verwachtingen op een nieuwe vorm van internationale samenwerking tussen communistische partijen. De betrekkingen met de Franse en Cubaanse zijn nog steeds zeer goed.

De zeventigjarige KKE, die nostalgie belijdt naar het "bestaande socialisme' en de theorie van het "democratisch centralisme' blijft aanhangen, vormt zowel nationaal als internationaal een museumstuk. Toch bestrijkt zij naar schatting zo'n vijf à zes procent van het electoraat; ook beschikt zij over formidabele geldmiddelen en onroerend goed.

Op een eerder dit jaar gehouden "voorcongres' zijn de "vernieuwers', bijna de helft van de aanwezigen, overgegaan naar de in 1989 gevormde "Alliantie van Links en Vooruitgang' (ALV), waarin de reeds in 1968 uitgetreden groepering die zich nu "Grieks Links' noemt, een belangrijke rol speelt. De ALV heeft nu bijna tweemaal zoveel zetels in het parlement, waar de KKE op de vierde plaats komt.