Geld nodig voor aankoop van bezittingen Mata Hari

LEEUWARDEN, 19 DEC. Een nieuw opgerichte stichting in Leeuwarden probeert geld bijeen te krijgen voor de aankoop van foto's, albums en persoonlijke bezittingen van de beroemde danseres en vermeende spionne Geertruida Margaretha Zelle, beter bekend als Mata Hari (1876-1917).

Het grootste deel van de collectie is afkomstig van de Amerikaan Sam Waagenaar. Hij was in de jaren '30 pr-functionaris van de filmmaatschappij Mertro Goldwin Mayer, die toen een film over het leven van de danseres maakte. Tijdens een studie naar Mata Hari kreeg hij van haar huishoudster twee albums die originele foto's, recensies en visitekaartjes van aanbidders bevatte. Het was het enige wat er na de terechtstelling van Mata Hari, die verdacht werd van spionage, was overgebleven. Ze had haar huishoudster bevolen al haar persoonlijk bezit na haar dood te vernietigen.

Andere materiaal komt van de Leeuwarder journalist Henny W. Keikes, die een biografie over de grondlegster van de striptease schreef. Het bevat onder meer een geborduurde servetring en replica's van een diadeem en een danskostuum van Mata Hari. Uit de hele wereld komen jaarlijks tientallen Amerikanen en Japanners naar Leeuwarden voor een bezoek aan de woning van Mata Hari, waar nu het Frysk Letterkundich Museum is gevestigd.

De beide collecties kosten samen 60.000 gulden. De gemeente Leeuwarden, die plannen heeft voor een brede permanente publiekstentoonstelling over haar stadgenote, heeft 10.000 gulden toegezegd.