Foto: Sinds ridder Gerard Splinter van Ruwiel het ...

Foto: Sinds ridder Gerard Splinter van Ruwiel het kasteel Nijenrode in Breukelen bewoonde, waren de tijden niet meer zo turbulent als in deze jongste decembermaand.

Studenten en oud-Nijenrodianen hielden de Universiteit voor Bedrijfskunde bijna een week bezet, uit protest tegen het schrappen van 12 miljoen gulden aan rijkssubsidie per jaar en de verdwijning van de driejarige basisopleiding die daarvan het gevolg is. Het initiatief van een nieuwe generatie energieke managers deed een schok door het instituut waren. Met actievoerende studenten is men - 23 jaar nadat in Amsterdam het universitaire bestuurscentrum Het Maagdenhuis werd bezet - nog niet vertrouwd. En dat ze de imposante Ridderzaal tijdelijk in hun slaapzaal veranderden, getuigt van een bijkans onvergeeflijk gebrek aan eerbied voor traditie. De echte directiekamer, waar president drs. N. Kroes zetelt, is gelegen in een aanpalend vertrek. Even mooi, maar bescheidener wat afmetingen betreft. De Ridderzaal is vooral bedoeld voor de ontvangst van hooggeplaatsten, en voor vergaderingen van het èchte bestuuur. Voormalig Nijenrode-studenten blikken vanaf hun portretten aan de muur van de gang nors de Ridderzaal binnen, ontstemd over de verstoring van de gevestigde orde. De studentenactie is inmiddels afgeblazen, het besluit over de intrekking van de subsidie aan Nijenrode werd deze week in de Tweede kamer door de aanvaarding van de onderwijsbegroting definitief. "Real power can't be given, it must be taken', probeert de sweater van een student nog. Tegen de tijd dat dit kledingstuk vervangen is door een colbert, zal de drager ervan - op weg naar zijn eigen directiekamer - zich realiseren dat de weerbarstige Nederlandse consensusmaatschappij geen grote inbreuken op tradities en structuren verdraagt. (Tekst Hans Wammes, foto Thijs Wolzak)