d'Ancona: bezuiniging op jeugdhulp halveren

DEN HAAG, 19 DEC. Minister d'Ancona (WVC) wil de voorgenomen bezuiniging in 1992 van 41 miljoen gulden op de jeugdhulp halveren tot 21 miljoen gulden. Na overleg met minister Kok (financiën) bleek het mogelijk via een technische constructie (kasschuif) daarvoor geld vrij te maken.

Dat zei d'Ancona vanmiddag in de Tweede Kamer bij de behandeling van de begroting van welzijn. Of de Kamer daarmee akkoord gaat zal later op de dag blijken wanneer over een amendement van de PvdA wordt gestemd waarin wordt geëist dat de gehele bezuiniging van tafel gaat. Eerder deze week sprak vrijwel de gehele Kamer zich er voor uit de bezuiniging op de jeugdhulp te schrappen.

d'Ancona wil de zes miljoen gulden die zij in 1992 tegen de zin van een meerderheid in de Tweede Kamer wil bezuinigen op opvangvoorzieningen (Blijf van m'n lijf-huizen, voorzieningen voor dak- en thuislozen) vrijmaken voor projecten en experimenten op dit gebied. “Ik gebruik dat geld liever voor vernieuwend beleid dan voor structureel doorgaan op de oude weg”, aldus d'Ancona. Zij denkt daarbij aan de opvang van jongeren van buitenlandse afkomst, leer-werkprojecten en voorzieningen voor oudere thuislozen. Nadrukkelijk wil zij af van “vaste bestedingspatronen”.

De vernieuwingsprojecten kunnen volgens d'Ancona worden gefinancierd met geld uit een experimentenpot dat nog vrij besteedbaar is. De Kamer zou vanmiddag reageren op het aanbod van de minister, die zelf sprak van een creatieve tussenoplossing.