Advocaat: politie overdrijft omvang Turkse drugsbende

ARNHEM, 19 DEC. Met de aanhouding van 95 verdachten van heroïnehandel door de politie van Arnhem zijn 75 sleutelfiguren aangehouden in Arnhem, Amsterdam, Rotterdam en Nijmegen. De overige twintig werden aangehouden in Duitsland, Engeland en Spanje. Een aantal van hen zit inmiddels in voorarrest, anderen zijn in afwachting van hun berechting op vrije voeten gesteld.

Een van de grote “bazen” in Nederland, door zijn ondergeschikten hier "de kroonprins' genoemd, was een 31-jarige in Arnhem woonachtige Turk. Hij werd in maart van dit jaar al veroordeeld tot twaalf jaar gevangenisstraf. De Arnhemse vrouw, met wie hij een schijnhuwelijk was aangegaan om een verblijfsvergunning te krijgen, kreeg vier jaar gevangenis opgelegd wegens medeplichtigheid.

Tijdens zijn rechtszaak hoorde de "kroonprins', die dankzij de heroïnehandel inmiddels multi-miljonair was geworden, zijn onroerend goed in Turkije en bankrekeningen in Europa verbeurd verklaard worden. Hij bezat hotels in Turkije en koffieshops in Nederland. Sinds drie jaar woonde hij in Arnhem, waar hij aan de heroïnehandel ruim zes miljoen gulden verdiend had.

Aan het hoofd van de organisatie stonden minstens acht Turks-Koerdische families. Enkele daarvan woonden in Europa. Zij stuurden regelmatig "controleurs' naar Nederland, die in het bezit waren van valse identiteitspapieren of evenals de "kroonprins' een schijnhuwelijk aangingen met Nederlandse vrouwen die daarvoor geld ontvingen.

De advocaat van een van de verdachten, mr. C. Majoie, vraagt zich intussen in gemoede af “waar de achthonderd verdachten zijn waar de Arnhemse politie het over heeft. Hier buiten zeker. Als ik uit mijn raam kijk zie ik ze lopen”. Zijn kantoor zetelt in het Arnhemse Spijkerkwartier met een groot aantal Turkse eet- en koffiehuizen.

Majoie, wiens cliënt volgende week dinsdag voor de rechter moet verschijnen, zet ook vraagtekens bij de omschrijving “zeer professioneel” zoals de politie met betrekking tot de organisatie heeft gezegd.

“Als ik kijk naar mijn cliënt die samen met zijn broer een paar kilo heroïne heeft gesmokkeld, dan kan ik dat beeld niet bevestigen. Dat ging zo amateuristisch. Ze deden de heroïne in hun tank en kwamen er vervolgens thuis achter dat de heroïne met benzine doordrenkt en dus onbruikbaar was geworden”, aldus Majoie, die vermoedt dat de politie vooral "tussenschakels' heeft gearresteerd.

Mr. J. Schadd zegt geen verband te zien tussen zijn dossier van zijn cliënt en het persbericht van de politie. “In het dossier wordt de zaak gepresenteerd als een gewone heroïnezaak. Nergens wordt in de stukken verwezen naar zo'n grootschalige criminele organisatie. Je weet ook nooit hoe zo'n verdenking tot stand komt. Het zicht op de redelijkheid van allerlei maatregelen waar mijn cliënt zich aan heeft moeten onderwerpen, zoals telefoontaps, is buitengewoon matig.”

Zijn collega mr. Boone: “Uit mijn dossier blijkt nergens dat er achthonderd andere verdachten zijn. Waarom krijgt de verdediging de informatie niet waaruit blijkt dat het om één organisatie gaat? Er wordt ook niet gesproken over de Nederlanders die erbij betrokken waren.” Hij vraagt zich af of de politie, als zij dit niet hard kan maken, misschien bezig is met het stigmatiseren van een hele groep.

Het onderzoek van het opsporingsteam in Arnhem dat begon met 20 medewerkers en zich in de loop van het onderzoek uitbreidde tot 31 onderzoek, heeft zeven miljoen gulden gekost. Het team maakte gebruik van het Netmap-computerprogramma waarmee kon worden nagegaan wie een sleutelpositie innam in de organisatie. Netmap is een misdaad-analysesysteem waarbij met sociogrammen misdaadorganisaties kunnen worden blootgelegd.