Accountant schuldig aan ondergang van bouwbedrijf

ROTTERDAM, 19 DEC. Het accountantskantoor Coopers Lybrand Dijker Van Dien is mede schuldig aan de liquiditeitsproblemen en de daaruit voortvloeiende liquidatie van het projectontwikkelaar Medex bv in Weert. Over de 22 miljoen gulden die Medex hiervoor als schadevergoeding eist heeft de rechter zich nog niet uitgesproken.

Dit blijkt uit een tussenvonnis van de arrondissementsrechtbank in Roermond in de zaak van Medex bv en directeur J. Stienstra tegen het maatschap Dijker en Doornbos accountants, dat nu door fusies is opgegaan in Coopers Lybrand Dijker Van Dien. De rechtbank heeft een aantal klachten van Stienstra toegewezen en beveelt de partijen op 22 januari nogmaals voor de rechtbank te verschijnen om meer inlichtingen te geven en de zaak zo mogelijk in de minne te schikken. Het tussenvonnis dateert van 28 november.

Directeur Stienstra is blij met de uitspraak omdat volgens hem een duidelijk verband is gelegd tussen de werkzaamheden van zijn voormalige accountants en de ineenstorting van zijn bedrijf. G. Izeboud, lid van de raad van bestuur van Coopers, zegt dat slechts sprake is van een tussenvonnis en dat Medex de publiciteit zoekt om zijn kantoor onder druk te zetten. Mocht het tot een veroordeling komen dan zal Coopers in hoger beroep gaan.

Dit is de tweede keer in Nederland dat een rechter verband legt tussen handelingen van een accountant en de financiele consequenties daarvan. In mei van dit jaar betaalde Coopers ruim 14 miljoen gulden aan waterbouwer Van Oord uit Gorinchem. Het accountantskantoor had Van Oord onjuiste informatie gegeven over een bedrijf dat Van Oord had overgenomen. De beroepsorganisatie van registeraccountants, het Nivra (Nederlands Instituut voor Register Accountants), is bang dat dit soort schadeclaims, die in Amerika en Engeland gebruikelijk zijn, de premies voor de verzekering van beroepsaansprakelijkheid flink zal doen stijgen.

De Nederlandse registeraccountants worden vandaag op de jaarvergadering van het Nivra geconfronteerd met een tweetal onaangename zeken. Ten eerste met deze uitspraak en ten tweede met het gewijzigd ontwerp accountantswet, dat minister Andriessen (economische zaken) maandag indiende bij de Tweede Kamer.

De minister wil de registeraccountants (RA), die een goedkeurende verklaring bij de jaarstukken van een bedrijf mogen afgeven, en de accountant-administratieconsulenten (AA) die dat niet mogen en vooral voor het midden- en kleinbedrijf werken, met elkaar intgreren door de invoering van een derde type accountant. Het Nivra ziet niet veel in dit “gedwongen huwelijk” en pleit voor een “LAT-relatie” die dan op den duur op natuurlijke wijze kan uitmonden in een huwelijk.

J.W. Muis, de voorzitter van het Nivra die vandaag plaats zal maken voor zijn opvolger W. de Bruijn, over de zaak Medex: “Medex heeft een PR-bureau in de arm genomen en dat maakt gebruik van het feit dat onze bedrijfstak gevoelig is voor het in opspraak raken.”

Dezelfde klacht heeft hij over de Wir-affaire. “Daar is ook de mogelijke betrokkenheid van accountants geopperd. Omdat wij geen inzage krijgen in de stukken kunnen wij ons niet verdedigen.” Bovendien begrijpt hij niet welke rol accountants gespeeld kunnen hebben omdat een bedrijf voor het dateren van stukken bij de notaris moet zijn. Over het berucht Wir-weekend in februari 1988: “ Ik heb een zeer rustig weekend gehad.”