Werkloosheid stijgt met 8.000 personen

DEN HAAG, 18 DEC. De werkloosheid is in de periode september-november met 8.000 gestegen tot 310.000. In vergelijking met de overeenkomstige periode van vorig jaar lag de werkloosheid 21.000 personen lager. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gisteren heeft gepubliceerd.

Het CBS trekt nog geen conclusies uit de nieuwe cijfers. Alleen grote verschillen tussen driemaandscijfers en “ontwikkelingen die zich over een wat langere periode blijvend aftekenen” worden beschouwd als een "werkelijke ontwikkeling' in het aantal geregistreerde werklozen. De geregistreerde werkloosheid betreft mensen die staan ingeschreven bij een arbeidsbureau, een baan wensen van meer dan 20 uur per week, beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt en geen betaald werk hebben.

Gemiddeld was in zowel 1989 als 1990 de daling van het aantal geregistreerde werklozen ten opzichte van een jaar eerder circa 44.000. In het eerste kwart van dit jaar was de waargenomen daling geringer (24.000). Daarna werden tot en met augustus hogere dalingen waargenomen, tussen de 31.000 en 44.000. De daling die nu is waargenomen ligt in dezelfde orde van grootte als die in het eerste kwartaal, aldus het CBS.

Het percentage vrouwen in de totale werkloosheid is gestegen. In de periode september-november waren gemiddeld 175.000 mannen en 135.000 vrouwen werkloos, respectievelijk 56 en 44 procent. Een jaar geleden bedroeg deze verhouding op 59 versus 41 procent. De verhouding tussen langdurige en kortdurige werkloosheid is nagenoeg gelijk gebleven.