Vervoerders kunnen met één vergunning toe

ROTTERDAM, 18 DEC. Vanaf 1 januari 1993 hebben wegvervoerders nog maar één vergunning nodig om goederen in de Europese Gemeenschap te mogen vervoeren. Dit hebben de EG-ministers van transport gisteren besloten. Alleen het Europese Parlement moet dit besluit nog goedkeuren. Over cabotage in de zeevaart zijn de lidstaten het nog niet eens.

Nu hebben wegtransporteurs nog een transportvergunning nodig voor elk land waarop ze rijden. Vanaf begin 1993 geeft een communautaire ondernemingsvergunning transporteurs het recht met vracht te rijden in alle lidstaten. Wegvervoerders kunnen zo'n vergunning aanvragen wanneer ze voldoen aan bepaalde eisen op het gebied van vakbekwaamheid en financiële draagkracht.

Deze eisen stelt de EG om te voorkomen dat allerlei "avonturiers' zich op de Europese wegen begeven. Die zouden een tarievenslag veroorzaken en zo voor destabiliteit in de transportsector zorgen. Op dit moment rijden negen miljoen vrachtwagens in de EG en volgens de transportministers is dat voldoende.

Voor vervoer buiten de EG hebben de wegvervoerders voorlopig nog aparte vergunningen nodig. De EG hoopt vervoersakkoorden te sluiten met Polen, Hongarije en Tsjechoslowakije zodat voor die landen ook geen aparte bilaterale vergunningen meer noodzakelijk zijn.

Zodra het akkoord met EFTA-lidstaten over de Europese Economische Ruimte (EER) rond is, zijn ook geen aparte vergunningen meer nodig voor Finland, Noorwegen, Zweden, IJsland en Liechtenstein.

Ook voor een aantal soorten busvervoer verdwijnt het vergunningenstelsel. Vanaf begin 1993 mogen vervoerders van een land groepen reizigers tussen derde landen vervoeren. Op lijndiensten mogen ook mensen mee die in het land van bestemming geen hotel hebben besproken. Volgens K. van Miert, de EG-transportcommissaris is dit een flinke stap richting het vrije personenvervoer binnen de gemeenschap.

De transportministers zijn het niet eens geworden over de cabotage in de zeevaart. Cabotage is het recht van bijvoorbeeld een Nederlandse reder om vracht tussen twee derde landen te vervoeren. Alleen Griekenland was tegen de invoering van cabotage met ingang van 1993. De Grieken pleiten voor een overgangsregeling. Het eerder bereikte akkoord over de cabotage in de binnenvaart is gisteren formeel aangenomen door de ministerraad.