Veel Amsterdamse bedrijven ontevreden over huisvesting

AMSTERDAM, 18 DEC. Veel bedrijven in de regio Amsterdam zijn ontevreden over de huisvesting. Bijna twintig procent van de bedrijven is van plan binnen drie jaar de nodige aanpassingen te plegen. Van de groothandelsbedrijven in de regio geeft twintig procent te kennen deels of geheel te willen vertrekken. De oorzaak is meestal een te kleine vloeroppervlakte.

Dat staat in het rapport "Bedrijfshuisvesting in de Amsterdamse regio' dat gisteren bij de Kamer van Koophandel werd gepresenteerd. Ruim 4.800 van de 63.000 bedrijven in het gebied werden ondervraagd over de huisvesting. De voorzitter van de Kamer van Koophandel, R. de Vilder, maakt zich zorgen over de verhuisplannen van de groothandelsbedrijven. Het aanbod van goede bedrijfsterreinen in de regio wordt steeds schaarser. Als reactie daarop geeft een aantal gemeenten bij de uitgifte van bedrijfsgronden plaatselijke bedrijven voorrang. Dat kan tot gevolg hebben dat ondernemingen de Amsterdamse regio geheel verlaten. De regio Utrecht staat bij die categorie sterk in de belangstelling.

Binnen de regio maakt Amsterdam zich er als vestigingsplaats niet aantrekkelijker op, oordeelde De Vilder. In tegenstelling tot de andere gemeenten beschikt Amsterdam nog wel over veel bedrijfsterreinen, “maar de kwaliteit van het vestigingsklimaat wordt door meer bepaald dan ruimte beschikbaar stellen alleen”, aldus De Vilder. Bedrijven in Amsterdam werden de laatste twee jaar geconfronteerd met verhogingen van de grondprijs en een pakket aan gemeentelijke tarieven en belastingen.

Het al of niet in eigendom kunnen verwerven van de grond is er volgens De Vilder de oorzaak van dat in Amsterdam een onevenredig groot aantal bedrijven een pand huurt of least. Dat percentage overstijgt de 70 procent die voor de hele regio geldt. De Vilder meent dat bedrijven eerder zullen blijven als ze zowel de grond als het pand bezitten.