Van Thijn overhandigt CS Gouden Ganzeveer

AMSTERDAM, 18 DEC. Minoes van Annie M.G. Schmidt is een jaar ouder dan het Cultureel Supplement van NRC Handelsblad maar de komst van de eerste wekelijkse culturele krantebijlage in Nederland wordt daarin al voorspeld. Dit hield Rudy Kousbroek gistermiddag zijn gehoor voor op de openbare jaarvergadering van de Koninklijke Nederlandse Uitgevers Bond (KNUB) bij de feestelijke uitreiking van de Gouden Ganzeveer, toegekend door de KNUB, aan het Cultureel Supplement.

Kousbroek las voor uit Minoes, waarin Tibbe zich tegenover de hoofdredacteur van de Killendoornse Courant moet verantwoorden, omdat hij vrijwel alleen over katten schrijft. Nieuws is er immers al genoeg! Kousbroek prees de oprichting in 1971 door NRC Handelsblad van een katern, geheel gewijd aan katten. Vanzelfsprekend is het mogelijk, aldus Kousbroek, voor "katten' het woord cultuur te lezen.

Hoofdredacteur B. Knapen van NRC Handelsblad nam de prijs in ontvangst uit handen van E. van Thijn, eerste burger van de stad Amsterdam, “waar de wieg van het CS heeft gestaan”. Knapen citeerde uit de oprichtingsverklaring van initiatiefnemer K.L. Poll, die voorspelde dat het CS zou kiezen voor de kant van “de culturele ordeverstoorders”, en wees erop dat juist een bijlage als het CS altijd op de tenen moet staan om haar taak goed te kunnen verrichten. Dat kan beter in Amsterdam, aldus Knapen, dan wanneer je in een drassige polder staat. Knapen sloot af met het overhandigen van de prijs aan de chef van de kunstredactie, Lien Heyting.

Cultureel Supplement kreeg de Gouden Ganzeveer wegens “zijn uitzonderlijke bijdrage - in de vorm van activiteiten en publikaties - aan de Nederlandse cultuur en de verbreiding daarvan”. Sprekers gistermiddag op de Openbare Jaarvergadering van de KNUB waren naast Rudy Kousbroek voorzitter B. Mathis van de KNUB, prof.dr. H.L. Wesseling over "Cultuur als Supplement' en burgemeester Van Thijn over "Woord en Daad'.

Mathis maakte tevens bekend dat de verkoop van de algemene boeken in 1991 een groei van 7,9 procent vertoont. De uitgevers zijn optimistisch over hun omzet in 1992, die volgens sommigen tot 40 procent omhoog zou kunnen gaan. Onder de aanwezigen op de vergadering waren talloze genodigden, medewerkers en oud-medewerkers van NRC Handelsblad, zoals F.J. Poll-De Muinck Keizer, Adriaan van Dis, Armando, Jan Vermeulen, W. Woltz, K. Schippers, B. van Garrel, H.J.A. Hofland, Laura Starink en Hugo Brandt Corstius.