Staat betaalt beleggers uit in ecu's

AMSTERDAM, 18 DEC. Beleggers die hun geld dezer dagen in de nieuwste staatslening hebben gestopt, krijgen naar alle waarschijnlijkheid over 15 jaar in ecu's uitbetaald.

De eerste lening van de Nederlandse Staat ter dekking van de financieringsbehoefte in 1992 is de eerste staatslening die is uitgegeven na de EG-top van vorige week in Maastricht. De Europese regeringsleiders kwamen in Maastricht overeen nog vóór het einde van deze eeuw een gemeenschappelijke Europese munt, de Ecu, in te voeren.

De nieuwste staatslening bracht in totaal 2,8 miljard gulden op en dient ter dekking van de financieringsbehoefte voor 1992 die geraamd is op 45,4 miljard gulden. Obligatiehandelaren zeggen dat de nieuwste staatsobligatie een “gewone” guldenlening is. “Wat er ook gebeurt, deze lening wordt in guldens uitbetaald”, zegt een hoekman in obligaties van Brondgeest & Springer. Volgens de handelaren wordt er wel veel gesproken over de invoering van de ecu. Maar de meesten geloven dat het nog flink wat tijd zal kosten voordat de eerste ecu-staatsobligatie het licht ziet. “Je kunt niet zomaar een ecu-lening in de markt gooien”, oppert een handelaar.