Simons: homeopathie niet in het basispakket

DEN HAAG, 18 DEC. Staatssecretaris Simons (volksgezondheid) wil homeopathische en antroposofische middelen niet opnemen in de basisverzekering tegen ziektekosten. Gevolg daarvan is dat verzekerden deze middelen uit eigen zak moeten betalen.

Simons liep vanochtend bij de behandeling van de begroting van volksgezondheid vooruit op het definitieve standpunt dat het kabinet binnenkort inneemt over het recente advies van de Ziekenfondsraad om homeopathische en antroposofische middelen niet in het basispakket op te nemen. Reden: de werking van deze middelen is niet bewezen en kan daarom niet worden gerekend tot noodzakelijke zorg.

Simons waarschuwde de Kamer voor de pressie die vanuit de samenleving zal worden uitgeoefend om homeopathische en antroposofische middelen wel in het basispakket opgenomen te krijgen. “Ik tendeer ernaar dit niet tot de strikt noodzakelijke zorg te rekenen, maar u zult zien dat niet alleen dit element een rol in de daaropvolgende discussie zal spelen”, aldus Simons. “We zullen er op gewezen worden dat dit toch een heel billijke verstrekking is.”

Simons wilde daarmee illustreren dat het maken van keuzen in de zorg moeilijker is dan het lijkt. Volgens de criteria die de commissie-keuzen in de zorg (commissie-Dunning) onlangs opstelde voor het opnemen van voorzieningen in het basispakket, is daarin geen ruimte voor homeopathische en antroposofische middelen. Op 1 januari wordt de geneesmiddelenhulp vergoed via de volksverzekering AWBZ, en niet langer vanuit de ziekenfondspakketten en particuliere polissen. Iedereen is vanaf volgend jaar (op dezelfde wijze) verzekerd tegen de kosten van medicijnen. Dat geldt dus niet voor de homeopathische en antroposofische middelen.

Simons hield de Kamer voor dat het te simpel en te eenvoudig is om discussie over de keuzen in de zorg te versmallen tot een debat over de vraag welke voorziening wel en welke niet in het basispakket tegen ziektekosten thuishoort. “Wezenlijker vind ik het om na te gaan hoe je gepaster gebruik kunt maken van de zorg. De medische consumptie moet worden beperkt.”