Russische asielzoekers krijgen hulp in Israel

TEL AVIV, 18 DEC. De door Nederland naar Israel uitgewezen Russische asielzoekers kunnen in Israel alsnog gebruik maken van immigratierechten die zij voor hun vertrek naar Nederland niet hebben benut. “Israel zal de rekening met deze immigranten over wat ze gedaan en gezegd hebben niet vereffenen”, zei gisteren de minister van immigratie, rabbijn Y. Perets, die aanvankelijk een hard standpunt jegens hen innam. De teruggestuurde asielzoekers kunnen in Israel rekenen op de eerste noodzakelijke humanitaire hulp.

Negen teruggestuurde asielzoekers die geen familie in Israel hebben zijn tot vandaag op kosten van het ministerie van immigratie in een hotel in Tel Aviv ondergebracht. De overige 34 hebben bij familie en vrienden onderdak gevonden.

M. Kleiner, voorzitter van de Knesseth-commissie voor immigratie, zei gisteren dat drie procent van de Russische immigranten christenen zijn die onder het voorwendsel joden te zijn naar Israel zijn gekomen. Onder de door Nederland uitgewezen asielzoekers bevinden zich ook enkele van deze gevallen. Kleiner zei dat Israel heeft besloten zich als joden uitgevende immigranten niet terug te sturen om de immigratie uit de Sovjet-Unie niet in gevaar te brengen. Onder de Russische immigranten is een betrekkelijk hoog percentage gemengd gehuwden, die krachtens de Israelische wet aanspraken maken op volledige immigratierechten.

U. Gordon, hoofd van de immigratie-afdeling van het aan de regering gelieerde Joodse Agentschap Sochnut, zei gisteren dat sedert het begin van de massa-immigratie uit de Sovjet-Unie zevenduizend Russische immigranten Israel hebben verlaten. Volgens hem zijn er nog drieduizend die weg willen. Tegenover het socialistische blad Davar uit hij vandaag kritiek op de snelle manier waarop de Russische asielzoekers tegen hun wil naar Israel zijn teruggestuurd. Hij vreest dat daardoor een precedent is ontstaan volgens welke mensen die Israel hebben verlaten tegen hun wil worden teruggestuurd.

Vrijwel alle Israelische kranten publiceren vandaag met vette koppen en grote foto's vraaggesprekken met de door Nederland naar Israel uitgewezen Russische asielzoekers.