Produktie en omzet chemie daalden in '91

ROTTERDAM, 18 DEC. Het volume van de chemische produktie in Nederland is in 1991 voor het eerst sinds tien jaar gedaald. De afzet zal zich volgend jaar naar verwachting niet herstellen.

Dat zegt de voorzitter van de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI), DSM-bestuurder ir. R.E. Selman, in het verenigingsblad NCI.

De verkoopprijzen in de chemie daalden dit jaar met gemiddeld 5 procent. Onder meer hierdoor daalde de omzet van 47,9 miljard in 1990 tot naar verwachting 46,5 miljard gulden dit jaar. Vorig jaar daalden de verkoopprijzen, onder druk van een stagnerende afzet en verhoogde produktie, al met vier procent. Het verkochte volume groeide toen nog met twee procent.

Selman wijst in zijn jaaroverzicht verder op een verzwakt investeringsniveau in de chemie. Hij verwacht een daling met 10 procent. In 1991 stegen de investeringen nog licht tot 4 miljard gulden. Het aantal arbeidsplaatsen in de chemie, een van de belangrijkste industrietakken in Nederland, daalde licht tot 91.000.

Volgens de VNCI-voorzitter dreigt de chemie te worden geplet tussen “het aambeeld van de internationale economie en de hamer van de Nederlandse overheid”. Door de tragere economische groei neemt de concurrentie voor Nederlandse chemiebedrijven op de wereldmarkt toe. De “forse lastenverzwaringen” waarmee de Nederlandse overheid hen confronteert, zet hun rendement verder onder druk, aldus Selman. Hij voorspelt een verdere daling van de werkgelegenheid in de chemie.

Voorzitter mr. H. van Liemt van DSM, na Akzo Nederlandse grootste chemiebedrijf, schetst in de decemberuitgave van het bedrijfsblad DSM Magazine voor 1992 eveneens een somber perspectief. “Binnen enkele maanden wordt herstel zeker niet verwacht.” De nettowinst van DSM komt dit jaar ver onder het niveau van 1990 uit, volgens Van Liemt als gevolg van onder meer de zwakke Britse en Amerikaanse economieën, afnemende vraag, hoger aanbod en een afwaardering van de olievoorraden (tot en met het derde kwartaal 1991) ter grootte van 140 miljoen gulden.