Onderzoek positie Vietnamezen bepleit

GRONINGEN, 18 DEC. De stichting INLIA (Internationaal netwerk van locale initiatieven ten behoeve van asielzoekers) en de stichting VAN (Vietnamese Asielzoekers in Nederland) willen op korte termijn een onderzoekscommissie naar Tsjechoslowakije zenden om de situatie te onderzoeken waarin de naar dat land teruggestuurde Vietnamezen zich bevinden. Dat schrijven zij in een gezamenlijke brief aan staatssecretaris Kosto (justitie). Volgens INLIA en VAN ontbreekt informatie over de feitelijke werking van het begin 1991 aangenomen vluchtelingenverdrag van Genève. Zij dringen er bij de staatssecretaris op aan hangende het onderzoek geen Vietnamese asielzoekers meer naar Tsjechoslowakije uit te zetten.

Reden voor hun brandbrief is het voortduren van onduidelijkheden over de positie die Tsjechoslowakije ten aanzien van de uitzetting van Vietnamese asielzoekers inneemt. Zij wijzen op de aanhoudende berichten dat Tsjechoslowakije overweegt Vietnamezen te weigeren die dat land "illegaal' verlaten hebben. Zij zouden op die manier hun verblijfsdocumenten ongeldig hebben gemaakt en niet meer door de Tsjechische autoriteiten toegelaten hoeven worden. INLIA en VAN betwijfelen ook of de Vietnamezen in Tsjechoslowakije duurzame bescherming tegen terugzending naar Vietnam kan worden geboden.

Volgens een woordvoerder van het ministerie van justitie is al in augustus contact opgenomen met de Tsjechische ambassade in Nederland over het terugsturen van de Vietnamese asielzoekers. Aanvankelijk, zo zegt de woordvoerder, reageerde de ambassade afhoudend op de aankondiging dat Nederland de asielzoekers massaal zou terugsturen. Nadat Justitie kon aantonen dat de Vietnamezen over Tsjechische verblijfsdocumenten beschikten veranderde die houding echter, aldus de woordvoerder. Maar volgens de woordvoerder van Justitie is over deze problematiek inderdaad nooit een officiële reactie uit Tsjechoslowakije gekomen. Tot nu toe zijn de vijfentwintig Vietnamezen die zijn uitgezet door de Tsjechische autoriteiten zonder problemen geaccepteerd.

Morgen heeft in Haarlem een kort geding plaats dat door twee Vietnamese asielzoekers tegen de Staat is aangespannen. Zij willen het herzieningsverzoek op afwijzing van hun asielaanvragen in Nederland kunnen afwachten. Een uitspraak wordt niet voor de kerstdagen verwacht. Er zijn nog 119 van de 190 Vietnamese asielzoekers in hongerstaking.