Mlieumaatregelen dreigen inkomen van bollentelers te halveren

DEN HAAG, 18 DEC. Het inkomen van bollentelers in Zuid-Holland kan de komende jaren meer dan halveren als gevolg van milieumaatregelen. Dit is gebleken uit een studie van het Landbouw Economisch Instituut (LEI), die is uitgevoerd in opdracht van de provincie.

Het inkomen van de bollentelers kan dalen van 20.000 gulden per hectare naar 9.250 gulden. De telers moeten de komende tien jaar als gevolg van het beleid van de overheid het gebruik van bestrijdingsmiddelen met 60 procent verminderen. De toepassing van meststoffen moet met 70 tot 80 procent worden teruggebracht. Bovendien zullen de telers vaker wisselende gewassen moeten laten groeien. Het LEI heeft bij zijn studie geen rekening gehouden met milieuvriendelijke alternatieven voor de methoden die straks verboden zijn of beperkt moeten worden.

Volgens de onderzoekers moeten de bollentelers de dreigende opbrengstvermindering zien te compsenseren door een drastische uitbreiding van hun bedrijf. De gemiddelde bedrijfsgrootte die in 1989 5 hectare bedroeg zou dan in het jaar 2000 tot 13 à 18 hectare moeten toenemen. Deze schaalvergroting betekent een vermindering van het aantal bedrijven, omdat de oppervlakte voor de bollenteelt in Zuid-Holland eerder kleiner dan groter wordt. Het LEI zegt dan ook zelf dat zo'n snelle groei van de bedrijfsomvang niet realistisch is. De onderzoekers verwachten dat veel telers zullen kiezen voor inventarisering van de bedrijfsvoering of zij zullen overschakelen naar de teelt van zomerbloemen en vaste planten.

De provincie heeft in een reactie laten weten dat de bollenteelt voor Zuid-Holland behouden moet blijven en dat zij over de beschikbare ruimte daarvoor duidelijkheid wil scheppen. Dat zal om te beginnen gebeuren door het maken van een inventarisatie van de behoefte aan bollengrond en de claims van derden daarop.