Milieuconvenant basismetaal strandt in juridische discussie

DEN HAAG, 18 DEC. Een overeenkomst tussen het kabinet en de basismetaalindustrie over het milieubeleid voor de komende jaren is op het laatste moment afgeketst. De ondertekening van een convenant, die morgen zou plaatshebben, is uitgesteld wegens twijfel over de status van het convenant.

Bij de Stichting Basismetaalindustrie en Milieu, die namens de bedrijfstak (onder meer Hoogovens, Alcoa, Nedstaal en Pechiney) de onderhandelingen met de overheid voert, is twijfel gerezen over de juridische status van het convenant. Zij heeft minister Alders (milieubeheer) gisteren daarom laten weten meer tijd nodig te hebben. De intentieverklaring stond al volledig op papier en zou gisteren aan de Tweede Kamer worden voorgelegd. Die vergadering werd op het laatste moment afgelast. Behalve door de stichting en door Alders zou het convenant worden getekend door de ministers Andriessen (economische zaken), Maij-Weggen (verkeer en waterstaat), het Interprovinciaal Overleg, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Unie van Waterschappen.

Alders heeft een brief naar de stichting gestuurd met de vraag wanneer zij wel tot ondertekening denkt over te gaan. Volgens de voorzitter van de stichting, drs. R.B.P. de Brouwer, is het nog steeds de bedoeling het convenant wel te tekenen en moet daarover binnen twee maanden een besluit vallen. “We kunnen niet eindeloos blijven bakkeleien”, zei hij vanochtend.

De twijfel over de status van het convenant ontstond toen de stichting het aan juridische adviseurs voorlegde en door recente uitspraken van de Raad van State. Daaruit bleek dat de Raad bestaande wetgeving het zwaarst laat wegen en zich minder gelegen laat liggen aan afspraken die de bedrijven door middel van een convenant voor de langere termijn hebben gemaakt. De Brouwer onderstreepte vanochtend dat de waarde van het convenant voor de bedrijven is dat het zekerheid biedt over het overheidsbeleid voor de komende jaren en dat de milieu-investeringen daarop kunnen worden afgestemd. Het convenant met de basismetaalindustrie (waarvan aluminium en staal voorbeelden zijn) beslaat drie perioden, lopend tot respectievelijk 1994-1995, 2000 en 2010, waarin de bedrijven bepaalde maatregelen moeten hebben getroffen.

De convenanten zijn een uitvloeisel van het Nationaal Milieubeleidsplan. De bedoeling is dat het kabinet met zo'n 15 bedrijfstakken afspraken maakt over de milieutaakstellingen en die vastlegt in intentieverklaringen. Dat is gebeurd met de grafische industrie. Volgens een woordvoerster van Alders is een overeenkomst met de chemische industrie in het eerste kwartaal van 1992 te verwachten.