Meldingsplicht aandeelhouders gaat 1 februari in

AMSTERDAM, 18 DEC. Vanaf 1 februari 1992 zijn aandeelhouders die een belang van 5 procent of meer hebben opgebouwd in een beursgenoteerde Nederlandse vennootschap verplicht dit te melden.

De Eerste Kamer heeft gisteren haar goedkeuring gegeven aan de Wet Meldingschap in beursgenoteerde vennootschappen.

De nieuwe wet kent een meldingsplicht met vijf drempels. Naast de ondergrens van 5 procent zijn aandeelhouders ook verplicht het te melden als hun aandelenbelang de grenzen van 10, 25, 50 en 66⅔ procent passeert.

Tot nu toe bestond er in Nederland geen behoorlijk gesloten systeem om toe te zien op grote aandeelhouders. Alleen wanneer een beursgenoteerde onderneming zelf wist dat een belegger meer dan 20 procent van de aandelen in bezit had, moest het dit volgens een bepaling in het Fondsenregelement melden aan de Vereniging voor de Effectenhandel.

De nu aangenomen wet beschermt beursgenoteerde vennootschappen beter tegen (buitenlandse) overvallers. Daarnaast zal de nieuwe wet de effectenmarkt een stuk doorzichtelijker maken voor het beleggend publiek. De nieuwe wet schrijft voor dat aandeelhouders bij overschrijding van de grenzen “in benedenwaartse of bovenwaartse richting” hiervan melding moeten maken. Zij dienen hun uitgebreide of afgebouwde aandelenbezit “onverwijld” te melden aan de betrokken vennootschap en tevens aan de Stichting Toezicht Effectenverkeer (STE).

De betrokken vennootschap is vervolgens verplicht het aangemelde aandelenbezit eveneens “onverwijld” openbaar te maken. Het moet dat doen via een advertentie in “een landelijk verspreid nieuwsblad”. Een maand lang na de inwerkingtreding van de wet op 1 februari zullen de landelijk verspreide dagbladen naar alle waarschijnlijkheid vol staan met openbaar gemaakte meldingen van aandelenbezit. Vanaf 1 maart moeten alleen mutaties in het bestaande aandelenbelang en nieuwe meldingen van aandeelhouders worden gemeld.

Het opzettelijk niet melden door een aandeelhouder van een bepaald belang of het niet publiceren door een vennootschap van een aangemeld aandelenpakket wordt in de nieuwe wet beschouwd als een economisch delict waarvoor een maximale gevangenisstraf van twee jaar geldt. Los daarvan kunnen overtreders een boete opgelegd krijgen variërend van maximaal 25.000 gulden voor aandeelhouders of 100.000 gulden voor vennootschappen.

Voorzitter mr. E.E. Canneman van de STE voorziet een “zeer drukke maand februari” volgend jaar. Canneman schat dat er per onderneming drie tot vier meldingen zullen komen. Dat zou, uitgaande van zo'n 300 beursgenoteerde vennootschappen, betekenen dat de STE in de maand februari circa duizend meldingen te verwerken zal krijgen.

Wanneer de betrokken vennootschap ernstig schade zou ondervinden bij het openbaar maken van een aangemeld aandelenbelang in de onderneming, kan bij de STE ontheffing van de meldingsplicht worden aangevraagd. De STE kijkt tevens bij alle meldingen of openbaarmaking niet in strijd is met het algemeen belang.