Kabinet wil eigen bijdrage verhogen bij verpleeghuizen

DEN HAAG, 18 DEC. Ondanks eerdere aarzelingen wil het kabinet de maximale eigen bijdrage van mensen van 65 jaar en ouder die permanent in een verpleeghuis verblijven toch verhogen ƒ 2.200 naar ƒ 2.700 per maand.

De hoogte van de eigen bijdrage zal niet langer afhankelijk zijn van het inkomen van de verpleeghuispatiënt, maar ook van diens vermogen.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft staatssecretaris Simons (volksgezondheid) dat hij bij zijn voornemen blijft de "vermogenstoets' in te voeren en de maximale eigen bijdrage te verhogen. VVD en CDA keuren beide maatregelen af. Geconfronteerd met deze Kamermeerderheid beloofde Simons vanmiddag bij de behandeling van de begroting van volksgezondheid invoering van de vermogenstoets opnieuw ter discussie te stellen in het kabinet. “Maar het is de vraag of er reële alternatieven zijn”, voegde hij eraan toe.

Het besluit om de de vermogenstoets in te voeren (aanvankelijk per 1 juli 1992) was een van de maatregelen die in het kader van de Tussenbalans waren aangekondigd. Met de verhoging van de maximale eigen bijdrage zou dit 135 miljoen gulden per jaar moeten opleveren. Volgens de Ziekenfondsraad gaat het om een bedrag tussen de 12,5 en 45 miljoen gulden. In bejaardenhuizen is de eigen bijdrage van bewoners al afhankelijk van inkomen en vermogen. Simons wil een eind maken aan de situatie dat verpleeghuisbewoners gemiddeld een aanzienlijk lagere eigen bijdrage betalen dan bewoners van bejaardenoorden.

Nadat de Ziekenfondsraad en de Raad van State onlangs adviseerden de vermogenstoets niet in te voeren, beloofde het kabinet de beslissing te heroverwegen. Beide adviesorganen vonden de invoering van de vermogenstoets en de heffing van eigen bijdragen in strijd met het principe van de sociale verzekering. Dat is volgens Simons niet het geval omdat een deel van de werkelijke kosten (ƒ 6.600 per verpleeghuisbewoner per maand) voor rekening van de volksverzekering Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten blijft komen. Invoering van de vermogenstoets wordt bij wet geregeld en zal wellicht niet voor 1993 gestalte kunnen krijgen.

Bij de begrotingsbehandeling waarschuwde Simons vanmiddag dat hij zal ingrijpen als specialisten, ziekenhuizen en ziektekostenverzekeraars er niet in slagen afspraken te maken over tariefverlagingen bij medische specialisten. Hij denkt onder meer aan verlaging van de praktijkkostenvergoeding. Besprekingen tussen de betrokken partijen over lagere tarieven voor 1992 liepen gisteren op niets uit. Tariefverlaging is noodzakelijk omdat in 1990 98 miljoen gulden meer aan specialistische hulp is uitgegeven dan de partijen hadden afgesproken.