Jaarultimo beheerst geldmarkt

AMSTERDAM, 18 DEC. Het tekort op de Nederlandse geldmarkt steeg begin deze week tot ruim 10 miljard gulden. De op 16 december beschikbaar gestelde vierdaagse speciale belening ter grootte van 6,4 miljard gulden en het contingent van 4 miljard gulden konden het tekort voldoende dekken. De rente op de speciale belening werd met 0,2 procent verhoogd tot 9,2 procent. Dit betrof een aanpassing aan de hogere geldmarkttarieven. De recente stijging van de geldmarkttarieven hangt voornamelijk samen met het naderende jaareinde. Gisteren bleek het ultimo-effect overduidelijk uit de prijzen voor twee-weeks en éénmaands interbancair geld. Voor twee-weeks geld moest gisteren zo'n 9,5 procent worden betaald, terwijl maandsgeld (aflopend na het jaar-ultimo!) bijna een kwart procent duurder was. Diverse buitenlandse partijen zijn vrager naar geld tot over het jaareinde heen.

Daarnaast dekken verschillende binnenlandse partijen hun financieringsbehoefte voor de rest van het jaar in om zo onaangename verrassingen te voorkomen. Met name kan de daggeldrente tegen de jaarultimo rare sprongen maken.

Op de achtergrond speelt bovendien nog steeds de dreiging van een Duitse renteverhoging. Morgen komt de Bundesbank voor de laatste keer dit jaar bijeen.

Ter afroming van de geldmarkt is maandag voor de banken een nieuwe kasreserve van ruim 10 miljard gulden van kracht geworden.

Deze is bijna 6 miljard gulden groter dan de vorige. De gezamenlijke banken zijn verplicht het bedrag van de kasreserve tot 31 december bij De Nederlandsche Bank aan te houden.

Het geldmarkttekort zal de komende dagen iets kunnen dalen ten gevolge van diverse geldmarktverruimende Rijksbetalingen. Deze betalingen overtreffen de geldmarktverkrappende opname van bankbiljetten in verband met kerstaankopen. Gezien het steeds sterker wordende ultimo-effect, zal de verruiming van de geldmarkt zich slechts in beperkte mate (daggeld) of in het geheel niet (iets langere termijnen) in lagere geldmarkttarieven vertalen.

De opbrengst van de nieuwe staatslening bedroeg 2,8 miljard gulden. Op een koers van 101,20 werd volgens het tendersysteem gisteren 75 procent toegewezen. Het effectief rendement kwam hiermee op 8,6 procent. De omvang van de nieuwe lening was kleiner dan de markt verwachtte; gerekend was op zo'n 3 tot 4 miljard gulden.

De nieuwe 15-jarige lening met een couponrente van 8,75 procent is de eerste lening ter dekking van de Rijksfinancieringsbehoefte voor 1992, die in totaal op ongeveer 45 miljard gulden wordt geschat.

Bron: NMB Postbank Groep