Duisenberg: gulden blijft nog 40 jaar in roulatie

DEN HAAG, 18 DEC. De gulden zal de eerstkomende veertig jaar niet worden afgeschaft. Het nieuwe Europese geld, de Ecu, en onze nationale munt zullen lange tijd naast elkaar als betaalmiddel dienen. Dit voorspelt president W.F. Duisenberg van De Nederlandsche Bank in een vraaggesprek met het blad De Werkgever van het Nederlands Christelijk Werkgeversverbond (NCW).

Volgens Duisenberg is op de EG-top in Maastricht een “onomkeerbaar proces” in gang gezet. De Europese munt en de Europese centrale bank zullen op zijn vroegst in 1997 en uiterlijk in 1999 een feit zijn. Daarna zullen volgens de president van de Nederlandsche Bank in de winkels aan de artikelen twee prijskaartjes hangen: één in guldens en één in Ecu's.

Over het mogelijke afhaken van de Britten toont Duisenberg zich nuchter. Hij verwacht dat na de verkiezingen in Engeland, die uiterlijk in juni 1992 worden gehouden, er geleidelijk een politieke ommekeer zal komen, ongeacht de uitslag van die verkiezingen. Want, zegt Duisenberg, “de Britten weten best dat ze toch al soevereiniteit zijn kwijt geraakt. (...) In de praktijk heeft het Verenigd Koninkrijk niet veel meer te zeggen over de wisselkoers van het pond sterling en het rentebeleid.”

Duisenberg toont zich opvallend positief over het financiële beleid van het huidige kabinet. Na zijn kritiek in de herfst van 1990 en het afgelopen voorjaar zegt hij nu dat dit beleid “belangrijk is verbeterd”, vooral omdat een eind is gemaakt aan de forse overschrijdingen van de uitgaven. Hij vindt echter wel dat het Nederlandse belastingstelsel te sterk afwijkt van andere EG-landen. De fiscale vlucht van Nederlanders naar België neemt volgens de Bankpresident “verontrustende vormen” aan.

Duisenberg vindt dat in Nederland de economische ontwikkeling “geen grote risico's in zich bergt”. Nederland heeft de afgelopen jaren meer dan andere landen kunnen profiteren van de Duitse eenwording, en nu het in Duitsland wat minder gaat “krijgen wij daarvan een terugslag”. Maar de prognose van de Europese Commissie, als zou de groei hier volgend jaar beperkt blijven tot een schamele 1,25 procent, vindt hij te gortig. Duisenberg verwacht dat de Nederlandse economie in 1991 en 1992 zal groeien met 2 procent.