De architect ir. Carel Weeber, hoogleraar aan de ...

De architect ir. Carel Weeber, hoogleraar aan de afdeling bouwkunde van de TU Delft, wordt eind 1992 de nieuwe voorzitter van de Kon. Mij. tot Bevordering der Bouwkunst - Bond van Nederlandse Architekten BNA. Weeber, die de opvolger wordt van ir. C.F.A. Knol, blijft deel uitmaken van het bureau "Architecten Cie'.