Conflict Nederland en EG over aardgasbeleid

DEN HAAG, 18 DEC. Nederland staat binnen enkele weken een harde confrontatie met de Europese Commissie te wachten over het aardgasbeleid. Dat bleek gisteren uit uitlatingen van Antonio Cardoso e Cunha, Europees Commissaris voor het energiebeleid, en topambtenaar drs. Laurens Knegt van het ministerie van economische zaken tegenover deze krant.

Het conflict concentreert zich op een belangrijk onderdeel van het streven van de Europese Gemeenschap naar één interne markt voor de energiesector per 1 januari 1993. Minister Andriessen (economische zaken) weigert absoluut mee te doen aan een experiment met verplichtingen om het Nederlandse systeem van pijpleidingen voor het transport van aardgas open te stellen voor Europese grootverbruikers die elders (bij voorbeeld in Noorwegen) contracten afsluiten voor de levering van goedkoper aardgas dan de Gasunie kan aanbieden.

Andriessen probeert zijn collega's in de EG-ministerraad ervan te overtuigen dat dit plan van Cardoso, het zogenoemde third party access tot de gaspijpleidingen, een slecht idee is. Maar als het toch zou doorgaan wil Nederland een uitzonderingspositie om het eigen aardgasbeleid te beschermen.

    • Theo Westerwoudt