Bij de opleiding van psychische hulpverleners ...

Bij de opleiding van psychische hulpverleners moeten de beginselen van de in ons land voorkomende religieuze stromingen onderwezen worden.

A. Manenschijn, Technische Universiteit Delft

Het serieus nemen van de gedachte van Freud, Nietzsche en Marx, dat de mens geen heer en meester is in zijn eigen huis, markeert het eindpunt van een narcistisch gekleurde levens- en mensopvatting.

M.H.M. de Wolf, Vrije Universiteit Amsterdam

Inkoop van eigen aandelen van een aandeelhouder is mogelijk zonder dat alle aandeelhouders daarin toestemmen. Hiermede wordt niet het gelijkheidsbeginsel, dat mede aan het kapitaalbeschermingsrecht ten grondslag ligt, aangetast, omdat voor de inkoop van eigen aandelen de algemene vergadering van aandeelhouders aan het bestuur machtiging tot inkoop van aandelen heeft verleend.

H.P.A.M. van Arendonk, Erasmus Universiteit Rotterdam

Het verrichten van promotie-onderzoek tussen doctoraal-examen en arts-examen wordt door de recente wijziging in de wet op de studiefinanciering praktisch onmogelijk gemakt omdat men daarna vaak niet meer in aanmerking komt voor een studiebeurs tijdens het vervullen van de co-schappen.

L.J.P.M. van Woerkens, Erasmus Universiteit Rotterdam