Bewaker wil vergoeding van TROS

AMSTERDAM, 18 DEC. Bewaker R.B. van het Penitentiair Selectie Centrum (PSC) in Den Haag heeft gisteren in kort geding 100.000 gulden geëist van de TROS en het weekblad Aktueel, als voorschot op een schadevergoeding van twee miljoen gulden.

In het programma Crime Time van de TROS was te zien en in Aktueel te lezen hoe de bewaarder een pistool aan de uit het PSC ontsnapte gevangene R.Z. verkocht. Tevens werd de voortvluchtige crimineel door de bewaarder voorgehouden dat ook drugs, schilderijen en horloges konden worden verhandeld.

R.B. eiste gisteren bij monde van zijn raadsman mr. W. Nolet het met een verborgen camera gemaakte beeldmateriaal van de wapentransactie op. Na de reportages in Crime Time en Aktueel gaf B. zich eigener beweging aan bij de Rijksrecherche. De toegang tot het PSC is hem sindsdien ontzegd. R.Z., de crimineel die de zaak van de "corrupte' bewaarder bij Aktueel-hoofdredacteur P. de Vries aanhangig maakte, is vorige maand in Den Helder aangehouden.

Volgens de advocaat van R.B. is de privacy van zijn cliënt door het afluisteren van telefoongesprekken en het gebruik van verborgen beeld- en geluidsapparatuur ernstig geschonden. Dat de opnamen vervolgens in de openbaarheid zijn gebracht, maakt het feit er volgens mr. W. Nolet alleen nog maar ernstiger op.

De raadsman vindt dat R.B. door het min of meer herkenbaar tonen van zijn cliënt "doelwit' is geworden van journalistieke sensatiezucht. Volgens de advocaten van de TROS en Aktueel was hier juist sprake van “goede onthullingsjournalistiek”, waarbij “onweerlegbaar bewijs” is geleverd.

Vice-president van de rechtbank mr. J.M. Vrakking wijst op 9 januari vonnis.