Bankiers: Sovjet-staten kunnen schulden betalen

WASHINGTON, 18 DEC. Internationale bankiers menen dat de republieken van de uiteenvallende Sovjet-Unie in staat zijn de buitenlandse schuld te betalen. “De schuld is niet buitensporig. Bovendien heeft het land aanzienlijke menselijke en natuurlijke hulpbronnen en substantiële inkomsten in harde valuta,” aldus een verklaring van het Institute of International Finance, waarin de belangrijkste internationale banken zijn verenigd.

Eerder deze week bereikten de banken een akkoord met de Vnesjekonombank (Sovjet-bank die buitenlandse betalingen regelt) over uitstel van schuldbetalingen met drie maanden. Het betreft schulden (niet de rentebetalingen) die voor 1 januari 1991 zijn aangegaan en die tussen 5 december 1991 en 31 maart 1992 moesten worden afgelost. Obligatieleningen en kortlopende kredieten zijn uitgezonderd.

De bankiers wijten de problemen met de Vnesjekonombank aan de politieke problemen in de uiteenvallende Sovjet-Unie. “Het is in het belang van de republieken de aangerichte schade aan de markttoegang te beperken door snel met hun banken naar een oplossing te zoeken.” De bankiers onderstrepen dat zij geen concessies zullen doen. Volgens een studie van de Wereldbank moet de Vnesjekonombank volgend jaar 7,2 miljard dollar aflossen. De Wereldbank vindt het schuldprobleem van de Sovjet-Unie minder ernstig als dat van Latijnsamerikaanse en Afrikaanse landen.