VS: halvering van banen in kernwapens

ROTTERDAM, 17 DEC. De Verenigde Staten zullen hun kernwapen-industrie de komende tijd grondig herstructureren en het aantal werknemers in de industrie tot het jaar 2005 ruwweg halveren. De huidige ontspanning tussen Oost en West maakt dat mogelijk.

Dat heeft de Amerikaanse minister voor energie James D. Watkins gisteren in Washington bekend gemaakt. Het ministerie van energie (DOE) beheert een groot deel van de bedrijven waar kernwapens en onderdelen daarvoor worden geproduceerd.

Watkins zei dat de plannen voor de bouw van een 1000 megawatt-reactor, voor de produktie van tritium voor kernkoppen, zullen worden herzien. Er komt een kleinere reactor of zelfs een heel ander produktie-proces.

Binnen drie jaar zullen de niet-nucleaire activiteiten van wapenfabrieken in de staten Ohio, Texas, Florida, Colorado en Tennesee tot één bedrijf worden samengebracht. Daarbij zullen vierduizend van de tienduizend werknemers hun baan verliezen. Het schema voor het uit produktie nemen van de beruchte kernwapen-bedrijven van Rocky Flats in Colorado (nu om veiligheidsredenen tijdelijk buiten bedrijf) zal worden herzien.

De Amerikaanse kernwapen-industrie telt nu nog dertigduizend werknemers. Velen daarvan zullen zonder onhaal worden ontslagen, anderen kunnen worden ingezet bij de milieu-technische reiniging van de (voormalige) bedrijfsterreinen. (AP)