Vrouwen in gevangenis in staking tegen sluiting

AMSTERDAM, 17 DEC. Gedetineerden in de vrouwengevangenis De Singel in Amsterdam zijn vandaag in staking gegaan en hebben aangekondigd dit morgen ook te doen. Zij protesteren hiermee tegen de voorgenomen sluiting van deze vrouwentoren en de overplaatsing naar gevangenissen in Hoogeveen en Alkmaar die hen dan wacht. Dat zijn nu inrichtingen voor mannen.

De reclassering liet vanochtend weten de actie van de stakende vrouwen te steunen. Zij verwacht dat voor de vrouwen de overplaatsing naar de mannengevangenissen “uit een oogpunt voor resocialisatie averechts zal uitpakken”.

De gedetineerde vrouwen zelf lieten weten dat het “mannenregiem gebaseerd is op agressie en vluchtgevaar en daarom veel strenger is”. In een verklaring eisten de vrouwen “een vrouwengevangenis met een eigen beleid en op gedetineerde vrouwen geschoold personeel”. De Singeltoren, een onderdeel van de Bijlmerbajes, krijgt een andere bestemming en zal naar verwachting onder meer worden gebruikt voor lang gestraften jongeren voor wie speciale bewaking is vereist.

De vrouwen moeten medio 1992 uit De Singel verdwijnen. Zij eisen echter dat daarmee wordt gewacht tot er een nieuwe, speciaal op vrouwen afgestemde inrichting met eigen personeel is gebouwd. Daarvoor zijn wel plannen - Alkmaar en Zwolle worden genoemd - maar de realisering ervan laat voorlopig op zich wachten. De gedetineerden vrezen dat het grootste deel van het personeel van De Singel niet mee zal kunnen verhuizen. “Bewaarders bepalen de cultuur in een bajes en aangezien de bewaarders in Alkmaar en Hoogeveen nog nooit met gedetineerde vrouwen hebben gewerkt, zal dat veel confrontaties opleveren.”

Vanochtend om acht uur hebben de vrouwen het werk neergelegd. Volgens een woordvoerster van de reclassering doen alle gedetineerden mee. De Singel heeft een capaciteit van zeventig plaatsen.