Vastgoedfondsen schuiven ineen

De beleggingsmaatschappij in onroerend goed Nevas, genoteerd op Amsterdamse beurs, heeft een belang verworven van 32 procent in de eveneens ter beurze genoteerde branchegenoot Nedufo. Nevas neemt tegelijkertijd het beheer over Nedufo over.

Naast het belang van 32 procent in Nedufo heeft Nevas alle certificaten van aandelen verworven van Nedufex, de beheersmaatschappij die als directie van Nedufo optreedt. De bestuurders van Nedufo en Nedufex zijn met onmiddellijke ingang vervangen door bestuurders van Nevas. De transactie kost Nevas een bedrag van 22 miljoen gulden.

De vastgoedportefeuille van Nedufo heeft een opgegeven waarde van 100 miljoen gulden, voornamelijk bestaande uit winkels en woningen.

Nevas heeft tezelfdertijd zijn aandelenkapitaal met 23,3 procent uitgebreid door een onderhandse plaatsing van gewone en cumulatief preferente aandelen. Dit leverde 13,5 miljoen gulden op.