"Stijging van misdrijven bij stagnatie economie'

DEN HAAG, 17 DEC. Wanneer de economie stagneert en de integratie van migranten mislukt zal in Nederland een ernstige stijging van geweldsmisdrijven plaatshebben, aldus schrijven onderzoekers van het bureau McKinsey in het rapport "Veiligheid en politie: een beheersbare zaak'. In opdracht van de stichting Maatschappij en Politie heeft McKinsey een onderzoek verricht naar "veiligheid' in Nederland. Het onderzoek is financieel mogelijk gemaakt door de ministeries van binnenlandse zaken en justitie.

Een vrouw in Moskou, een van de steden die extra EG-hulp krijgen, torst haar boodschappen. (Foto AP) Minder zichtbare vormen van criminaliteit, zoals fraude met subsidies, belastingen en sociale premies, oplichtingen van bedrijven en georganiseerde misdaad, zullen de komende jaren fors toenemen. Overheid en bedrijfsleven zullen met name van deze criminaliteit te lijden krijgen.

Nu al tekent deze criminaliteit voor twintig miljard gulden, de helft van schade die criminaliteit jaarlijks kost. De toename van de "onzichtbare' criminaliteit hangt samen met het wegvallen van de grenzen in Europa en met de steeds strengere regels. “Vooral milieucriminaliteit zal toenemen”, zegt J. Bakker van McKinsey, “omdat bedrijven, vooral de kleinere, moeite zullen hebben om aan de nieuwe eisen van de overheid te voldoen.”

Door een daling van het aantal jongeren en door verbeteringen op het gebied van de beveiliging, zal de lichte criminaliteit, zoals winkeldiefstal en vandalisme, ook verminderen. Steeds meer Nederlanders zullen zich echter niet langer veilig voelen in hun woonomgeving. De mate van economische groei bepaalt of er meer probleembuurten komen, met alle vormen van overlast en onveiligheid vandien. Bij een forse economische groei zal het aantal gelegenheidsdaders afnemen. Maar vergeleken met Frankrijk, Duitsland of zelfs de VS stijgt de geweldscriminaliteit in ons land al sterk.