Spoorverdubbeling Den Haag-Rijswijk

DEN HAAG, 17 DEC. Minister Maij van verkeer en waterstaat heeft ingestemd met een plan van de Nederlandse Spoorwegen voor verdubbeling van het het aantal sporen tussen Den Haag en Rijswijk.

De verdubbeling moet in 1996 gereed zijn en kost 279 miljoen. Verkeer en Waterstaat draagt 250 miljoen bij, de gemeente Rijkwijk 24 miljoen. Verder komt via het ministerie van VROM vijf miljoen beschikbaar voor geluidswerende maatregelen. Het huidige tweesporentraject wordt verdubbeld tussen station Hollands Spoor en de spoorwegovergang Het Haantje vlak voor Delft. In Rijswijk worden de sporen in een tunnel aangelegd. In die tunnel komt een nieuw station, op de plaats van het huidige.