Simons geeft aan Rutgers Stichting 6,5 ton subsidie

DEN HAAG, 17 DEC. Staatssecretaris Simons (volksgezondheid) heeft de Rutgers Stichting van de ondergang gered. In een gisteren verzonden brief aan de noodlijdende stichting voor geboortenregeling en seksualiteit zegde Simons een eenmalige subsidie toe van 6,5 ton. Hij heeft hieraan de voorwaarde verbonden dat de Rutgers Stichting zich bezint op haar kerntaken: voorlichting, medische hulp en seksuologische hulpverlening.

De Rutgers Stichting kwam in de problemen toen het ministerie van WVC in het kader van algehele bezuinigingen aankondigde de jaarlijkse subsidie met ingang van 1 januari 1992 met 3 ton te verlagen. Op dat moment werd besloten de tarieven voor de hulpverlening te verhogen en tien van de 36 Rutgershuizen te sluiten. Deze besluiten blijven gehandhaafd.

Op 1 maart 1992 moet de Rutgers Stichting laten weten welke taken zij zelf blijft vervullen en welke worden overgedragen aan andere instanties. “Voor anticonceptie gaat men tegenwoordig naar de huisarts, we moeten beslissen of we die taak naar hen overhevelen”, zegt T. van der Lee, sinds 1 december directeur van de Rutgers Stichting.

Op het gebied van de seksuologische hulpverlening wordt bekeken of meer kan worden samengewerkt met de RIAGGs. “In het verleden hebben we verzuimd deze keuzes te maken. Nu is het de hoogste tijd om te beslissen wat we zelf kunnen blijven doen en wat we overdragen”, aldus Van der Lee.

De zeven bestuursleden van de Rutgers Stichting zullen plaatsmaken voor nieuwe leden. Het huidige bestuur voelt zich te veel betrokken bij de stichting "oude stijl'.