Newman

In NRC Handelsblad van 7 december was een schitterende foto afgedrukt van het schilderij "Who's Afraid of Red, Yellow and Blue III' van Barnett Newman.

Voor dit werk heb ik vaak in contemplatie stilgestaan waarbij me steeds weer het gevoel bekroop dat er niettegenstaande de perfecte schoonheid iets aan ontbrak, iets dat ik tot nu toe niet onder woorden heb kunnen brengen.

Bij het zien van de foto werd het me echter plotseling duidelijk: Onbewust heeft de "vandaal' met zijn ingreep een abstract-landschappelijke dieptewerking en daarmee een ontbrekende artistieke dimensie aan dit meesterwerk toegevoegd. (De foto geeft dit perfect weer!) Het is ten zeerste te betreuren dat men überhaupt dit doek ter restauratie aan Daniël Goldreyer heeft aangeboden. Had Newman thans nog geleefd dan zou hij bij het zien van die "keizerlijke sneden' wellicht hebben uitgeroepen: “Dat ik daar nooit zelf opgekomen ben”, om vervolgens I en II op dezelfde wijze te lijf te gaan.

    • A.H.F.M. Postma