NCW bepleit openbaarheid fraude Wir

DEN HAAG, 17 DEC. Het fraude-rapport over de investeringssubsidie Wir dat staatssecretaris Van Amelsvoort (financiën) vorige week vertrouwelijk naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, moet openbaar worden gemaakt.

Het NCW is van mening dat door het rapport “de goede naam en faam van het bonafide bedrijfsleven” wordt geschaad. De christelijke werkgeversorganisatie schrijft dit in een brief aan de staatssecretaris van financiën.

Uit het rapport van de Belastingdienst blijkt dat na het beruchte Wir-weekend van eind februari 1988 in totaal voor circa 2,2 miljard gulden aan investeringen onjuist is aangemeld. Het bedrijfsleven claimde ten onrechte een bedrag van bijna 270 miljoen gulden. De Belastingdienst zal tegen zestig grote bedrijven juridisch stappen ondernemen.

Met een beroep op de wet openbaarheid van bestuur vraagt het NCW om “fotocopiën” van het vertrouwelijke rapport. De “goede naam en faam” van het Nederlandse bedrijfsleven wordt door het onderzoek geschaadt, meent het NCW. En de (openbare) brief van staatssecretaris Van Amelsvoort die samen met het rapport naar de Tweeede Kamer is gestuurd, bevat “onvoldoende informatie om adequaat” te kunnen reageren.

Tijdens een partijbijeenkomst afgelopen vrijdag zei PvdA-leider Kok dat alle Wir-claims die eind februari zijn ingediend, zullen worden onderzocht. Saillant is dat minister-president Lubbers een paar uur eerder tijdens de wekelijkse persconferentie zei dat een vervolgonderzoek “geen politieke beslissing is”.

Met ingang van februari 1988 werd de Wir afgeschaft en bijna een jaar later worden door de Fiscale Inlichting- en Opspringsdienst (FIOD) en het ministerie van justitie 8000 naamloze en besloten vennootschappen geselecteerd. Bij 5500 worden de boeken gecontroleerd waarbij is nagegaan of gefraudeerd is met de aankooppdata van investeringen.

Volgens minister Kok (financiën) is het houden van een steekproef niet voldoende om oneigenlijke aanvragen op te sporen. “Elke cent moet terugkomen”, zei Kok. “Er zullen boetes worden uitgedeeld, en er zullen eventueel strafrechtelijke vervolgingen worden ingesteld. We kunnen niet de burgers steeds wijzen op hun plichten als de belastingmoraal als de belastingbedrijven bij de bedrijven beneden nul is.”

Het ministerie van financiën wilde vanmiddag nog niet inhoudelijk reageren op het verzoek van het NCW. Vanavond worden minister Kok en staatssecretaris Van Amelsvoort in de Tweede Kamer aan de tand gevoeld over het Wir-rapport.