Minister wil uniforme regeling voor controle door accountants

DEN HAAG, 17 DEC. Minister Andriessen (economische zaken) wil de functie van certificerend accountant (AC) creëren als wettelijke controleur op basis van de minimumeisen van de 8-ste EG-rechtlijn. Hiermee komt er één publiekrechtelijke regeling voor de controlerende werkzaamheden van accountants. Dit blijkt uit het gewijzigd ontwerp accountantswet, dat de minister gisteren naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

In het voorstel voor de nieuwe accountantswet wordt de positie van de registeraccountant (RA) en de accountant-administratieconsulent (AA) apart geregeld. In een eerder voorstel wilde Andriessen RA's en AA's tot één beroepsgroep integreren. Dit voornemen heeft hij laten vallen.

De minister van economische zaken vindt dat hij met zijn voorstel in hoge mate rekening houdt met de eerder geuitte kritiek door de Tweede Kamer en door de belkangenorganisaties van accountants. Volgens Andriessen wordt de “stroomlijning van de beide accountantsberoepen tot één accountantsberoep op dit moment als een stap te ver” beschouwd.

In de praktijk kunnen RA's en AA's die de CA-opleiding hebben gevolgd zich op hetzelfde deel van de markt blijven richten als waarop ze nu werkzaam zijn, respectievelijk de grotere bedrijven en het midden- en kleinbedrijf. Deze laatste bedrijven moeten ook goedgekeurde jaarstukken overleggen en daardoor dreigden AA's werk te verliezen.

Registeraccountants zullen zonder meer voldoen aan de CA-eisen; accoutants-administratieconsulenten zullen moeten bijstuderen. De voorgestelde regeling houdt in dat AA's met minder dan zeven jaar ervaring 1100 uur moeten bijsturden om aan de EG-eisen te voldoen.

De Tweede Kamer en de accountants wijzen het nieuwe wetsvoorstel af. Kamerlid Schartman (CDA) zegt vast te houden aan zijn initiatief-wetsvoorstel waarin de beide beroepsgroepen “intact worden gelaten” en door aanpassingen zullen voldoen aan de eisen die de EG stelt aan de controle van de boeken.

Volgens de RA's en AA's gaat Andriessen door met het “stroomlijnen van de twee soorten accountants”. De beroeporganisaties wilden juist vanuit twee wettelijk geregelde posities “toegroeien” naar een nieuwe situatie, terwijl Andriessen hen nu toch meteen zou willen “samenpersen” via de nieuwe functie van certificerend accountant.