Migrantenkinderen

DEN HAAG, 17 DEC. Minister d'Ancona (WVC) heeft 3 miljoen gulden uitgetrokken voor verlengde schooldagen voor migrantenkinderen.

De vier grote steden krijgen de komende drie jaar steeds 1 miljoen om buitenlandse kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs na schooltijd theaterlessen, muzieklessen, danslessen of knutselactiviteiten aan te bieden.