Kamer: verhoog snelheidslimiet bussen en trucks

DEN HAAG, 17 DEC. Een meerderheid in de Tweede Kamer vindt dat de maximumsnelheid voor bussen en vrachtauto's moet worden verhoogd naar respectievelijk 100 en 85 kilometer per uur. Nu geldt nog een limiet van 80.

Tweede-Kamerleden van CDA en VVD lieten dit vanochtend weten in een reactie op het besluit van de EG-ministers voor verkeer om per 1 januari 1994 een snelheidsbegrenzer voor nieuwe vrachtauto's en bussen verplicht te stellen. Per 1 januari 1996 moeten alle trucks en bussen van een snelheidsbegrenzer zijn voorzien.

Minister Maij-Weggen (verkeer en waterstaat), onder wier voorzitterschap het EG-besluit gisteren werd genomen, houdt voor Nederland voorlopig vast aan de geldende maxima van 80. Dit ondanks het feit dat de snelheidsbegrenzer voor vrachtwagens zwaarder dan 12 ton op 85 en voor bussen zwaarder dan 10 ton op 100 worden afgesteld, exclusief een zogenoemde tolerantie die inhoudt dat ze in de praktijk nog 5 kilometer harder kunnen rijden.

De Kamerleden Roosen-van Pelt (CDA) en Jorritsma-Lebbink (VVD) zeiden vanochtend te hechten aan uniforme regelingen in Europa op dit terrein en aan het voorkomen van concurrentievervalsing. Buiten Nederland ligt de maximumsnelheid in het algemeen hoger. De PvdA-fractie moest zich nog op haar standpunt beraden. Roosen-van Pelt zou met de CDA-fractie bespreken of haar wens in een voorstel wordt omgezet.

De werkgeversorganisatie Busvervoer Nederland heeft er bij Maij-Weggen al eerder tevergeefs op aangedrongen om de maximumsnelheid voor bussen - die vooral voor touringcars van belang is - naar 100 te verhogen. Afgelopen zomer benaderde zij haar zusterorganisaties in de EG hierover. De busondernemers wilden voorkomen dat de Europese ministers ideeën van Maij-Weggen om de snelheidsbegrenzer op 80 af te stellen zouden overnemen. Dat is hen dus gelukt, niet op de laatste plaats omdat ook de Europese Commissie heeft vastgehouden aan een limiet van 100 voor bussen.

De beslissing van de EG-ministers is slecht gevallen bij NOB Wegtransport, de organisatie van het beroepsgoederenvervoer, en de verladersorganisatie EVO. Beide organisaties vinden dat de harmonisatie van de maximaal toegestane snelheden in de EG moet worden gekoppeld aan de invoering van de snelheidsbegrenzer.

Volgens NOB Wegtransport zijn 80.000 van de 120.000 in Nederland geregistreerde vrachtwagens zwaarder dan 12 ton. Deze trucks komen in aanmerking voor de snelheidsbegrenzer, die volgens het NOB inclusief inbouwen gemiddeld 3000 gulden per gaat stuk kosten. “In totaal gaat dat eigen vervoerders en beroepsvervoerders bijna 250 miljoen gulden kosten”, aldus NOB Wegtransport. Volgens Verkeer en Waterstaat bespaart de snelheidsbegrenzer kosten omdat zuiniger rijgedrag minder energie kost.