Forse verbetering bij Multihouse

Automatiseerder Multihouse verwacht dit jaar op een omzet van 145 miljoen gulden een winst voor belastingen te behalen van ruim 2 miljoen gulden.

Dit is een substantiële verbetering ten opzichte van de 735.000 gulden winst van 1990.

In 1990 boekte Multihouse een omzet van 133 miljoen gulden. In de eerste helft van dit jaar was er ten opzichte van dezelfde periode van 1990 sprake van een scherpe winstdaling van 700.000 naar 200.000 gulden. De integratiekosten van het onlangs overgenomen Ormas zijn geheel ten laste van het resultaat van 1991 gebracht.

Het bedrijf verwacht voor 1992, bij gelijkblijvende marktomstandigheden, een verdere resultatenverbetering.