Drs. B.Q. Voors (52) is met ingang van 1 januari ...

Drs. B.Q. Voors (52) is met ingang van 1 januari 1992 benoemd tot directeur van de stichting Algemeen Nederlands Persbureau ANP.

Voors is vanaf augustus al bij het ANP werkzaam als directeur ad interim. Hij volgde afgelopen zomer C.N.F. van Ditshuizen op, die na een conflict uit zijn functie werd ontheven. Voors was van 1977 tot 1987 algemeen directeur van Uitgeversmij. Misset in Doetinchem en van 1987 tot 1990 directie-voorzitter van de Nederlandse Dagbladunie, uitgeefster van onder meer Algemeen Dagblad en NRC Handelsblad, in Rotterdam.